Artykuł
kapitał – niestety (nie) ludzki


fragment

Na początku, jak teraz na końcu wiem, że tak nie będzie, miała to być recenzja pewnej książki. Potem, czyli teraz, wyszło coś zupełnie innego. Pewnego rodzaju zewnątrzsystemowa diagnoza systemu społecznego,w jakim aktualnie żyjemy i który określany jest zwykle jako: kapitalizm, gospodarka rynkowa, społeczeństwa wysoko rozwinięte, społeczeństwo dobrobytu itp., oraz częściowa przynajmniej próba pokazania wyjścia
z niego. Rozwinęło się to w stronę... powiedzmy – czegoś większego i ważniejszego. Jak mi się wydaje.

info
  • autor: Michael Fleischer
  • wydawnictwo: Libron
  • księgarnia on-line: link