Artykuł
manual 2- communication design: antologia


o zespole

działalność naukowo-dydaktyczną, zorientowaną na problematykę komunikacji społecznej i designu zaproponował w 2007 roku prof. michael fleischer, uruchamiając wespół w zespół ze swoimi współpracownikami pierwszą w polsce specjalność z obszaru projektowania komunikacji i wizerunku instytucji - corporate identity i public relations. w 2008 roku decyzją rady wydziału filologicznego powstał zakład projektowania komunikacji (communication design). w ramach pracy naukowej i dydaktycznej zakładu duży nacisk kładziemy na badanie uwarunkowań, historii i aktualnego zastosowania designu komunikacji, które jest rozumiane przez nas jako podejście do procesu projektowego, sytuujące w centrum zainteresowania komunikację społeczną, rozumianą jako proces organizujący i stabilizujący życie społeczne — to zaś rozumiane jest jako samoorganizujący się system komunikacyjnych powiązań.

nasze publikacje można określić jako różnorodne lub interdyscyplinarne, gdyż poruszane w nich problemy i zagadnienia dotyczą wielu aspektów z obszaru nauk społecznych, humanistycznych i wzorniczych. wiodące obszary naszych zainteresowań badawczych i projektowych to: badanie komunikacji, teoria komunikacji, projektowanie komunikacji, badania wizerunku, procesy normalizacyjne, teoria systemów, paradygmat empiryczny, konstruktywizm, teoria dyskursu, lingwistyka kognitywna, corporate identity, design, reklama, analiza zawartości, dyskurs wizualny, sieci społeczne, kapitalizm, transformation design.

w ciągu ostatnich 10 lat wspólnie z wydawnictwem libron z krakowa i wydawnictwem primum verbum z łodzi opublikowaliśmy ponad 40 monografii i prac zbiorowych - większość z tych prac jest dostępnych w tzw. wolnym dostępie na stronie pk.uni.wroc.pl oraz na stronie instytutu dziennikarstwa i komunikacji społecznej. w ramach serii wydawniczej communication design każdego roku wydajemy publikacje pokonferencyjne: “badanie komunikacji” i “projektowanie komunikacji” (wcześniej: “badanie i projektowanie komunikacji” oraz “teorie komunikacji i mediów”). również ta publikacja jest częścią serii wydawniczej. pierwsza część manuala dotyczyła zagadnień związanych z reklamą i pracą kreatywną. tym razem postanowiliśmy zebrać teksty, które uznajemy za węzłowe dla poznania specyfiki naszej pracy naukowej, dydaktycznej i projektowej. nierzadko ciekawe teksty były i są rozrzucone po różnych monografiach i pracach zbiorowych. nierzadko również mamy problem z przedstawieniem się na podstawie jasnego profilu dokonań - ten profil nie jest jasny i prawdopodobnie nigdy nie będzie, bo rzeczywistość społeczna jest zbyt ciekawa, żeby zajmować się ciągle jednym i tym samym. uznaliśmy więc, że przyszedł czas, żeby zebrać, poprawić i przeredagować najważniejsze dla nas teksty i wydać w formie podręcznika “manual”. dla nas samych, dla koleżanek i kolegów po fachu, dla studentek i studentów.

zespół pracowników i współpracowników zakładu projektowania komunikacji stanowią: prof. michael fleischer, dr annette siemes, dr michał grech, dr karolina lachowska, dr mariusz wszołek, dr dorota płuchowska, dr marcin pielużek, dr krzysztof moszczyński, dr michał jakubowicz, mgr martyna gliniecka, mgr kamil olender, mgr agata blat, mgr katarzyna sowa, mgr małgorzata ciesielska.

informacje wydawnicze

 

  • redakcja: mariusz wszołek, marcin pielużek
  • autorzy: michael fleischer, mariusz wszołek, annette siemes, michał grech, martyna gliniecka, dorota płuchowska, krzysztof moszczyński
  • recenzja: prof. dr hab. grażyna habrajska
  • wydawnictwo: libron
  • liczba stron: 688
  • isbn: 978-83-65705-77-8
  • księgarnia: libron
  • e-book: do pobrania (pdf)