Studia
studia II-go stopnia

proces dydaktyczny w ramach studiów magisterskich koncentruje się na rozwijaniu kompetencji społecznych i uniwersalnych umiejętności z zakresu diagnostyki procesów komunikacyjnych. współczesny rynek dąży do specjalizacji w kontekście know-how, dlatego tak ważne staje się precyzyjne wykształcenie oraz posiadanie kompetencji, ważnych z perspektywy przyszłego zawodu. to, czego nie robimy, to nie przygotowujemy studentów i studentek do obecnie istniejącego rynku pracy, bo wiemy, że rynek jest materią zmienną. jutrzejszy rynek pracy będzie różnił się od tego, który znamy dzisiaj, dlatego chcemy, żeby nasi absolwenci osiągnęli pewien poziom elastyczności, pozwalający na dopasowanie się do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych. nasze studia widzimy jako czas planowania swojego miejsca w życiu zawodowym oraz wypracowanie specjalistycznego know-how. zależy nam na znalezieniu wśród studentów naukowej ciekawości i postawy kreatywnej. studia communication design są realizowane w instytucie dziennikarstwa i komunikacji społecznej na kierunku komunikacja wizerunkowa.

    • program studiów magisterskich rok akademicki 2020/2021: stacjonarne
    • program studiów magisterskich rok akademicki 2020/2021: niestacjonarne