Reguły dydaktyki
#
reguła 1
jesteśmy instytucją usługową świadczącą usługi w dziedzinie uzyskiwania wiedzy i kompetencji. instytucja ta jest dla studentów a nie dla nas, a więc zadowoleni mają być studenci, z czego z kolei my możemy być zadowoleni. potrzebni są nam najlepsi studenci, a tacy do nas przyjdą, jeśli my będziemy najlepsi. poziom studentów jest funkcją wykładowców. i odwrotnie. powyższe opisuje stan rzeczy niezależnie od tego, jakie my na ten temat mamy poglądy.
#
reguła 2
zajęcia odbywają się w kulturalnej i partnerskiej atmosferze (której, jeśli to konieczne, prowadzący zajęcia i studenci muszą się nauczyć).
#
reguła 3
nie przekazujemy studentom informacji (w tym celu odsyłamy ich do książek – lista lektur na pierwszych zajęciach), lecz wiedzę oraz wyrabiamy w nich określone kompetencje
#
reguła 4
nie egzekwujemy informacji, lecz wiedzę i kompetencje.
#
reguła 5
przekonujemy studentów a oni nas do swoich racji przy pomocy argumentów.
#
reguła 6
strach (budowanie autorytetu na strachu czy obawie przed x) nie jest stosowanym przez nas środkiem dydaktycznym.
#
reguła 7
stosowanym przez nas środkiem dydaktycznym jest kompetencja i autorytet oparty na wiedzy.
#
reguła 8
traktujemy studentów jak dorosłych ludzi (niezależnie od tego, czy nimi są czy nie są).
#
reguła 9
na pierwszych zajęciach wspólnie ustalamy obowiązujące reguły gry, następnie je przegłosowujemy, a potem się ich konsekwentnie trzymamy (dotyczy także formy i sposobu przeprowadzania egzaminu/zaliczenia) rozliczając siebie i studentów z tych ustaleń.
#
reguła 10
studenci wymagają od nas poprawnego i adekwatnego funkcjonowania (spóźnianie się na zajęcia lub zgoła ich odwoływanie nie wchodzi w rachubę; w uzasadnionych wypadkach zamieniamy się zajęciami).
#
reguła 11
wszystkich studiujących traktujemy tak samo, nie ma lepszych i gorszych studentów.
#
reguła 12
postępy w nauce promujemy i oceniamy z uwagi na możliwości danego studenta.
#
reguła 13
ze względu na specyfikę naszego kierunku oferowane przez nas treści nauczania muszą stać w zgodzie z naszym własnym zachowaniem i normami moralnymi.
#
reguła 14
wszelkie przejawy chamstwa, cwaniactwa, mobbingu, nietolerancji itp. są niedopuszczalne zarówno u siebie jak i u studentów.
#
reguła 15
studenci i prowadzący zajęcia spełniają na uczelni pewną funkcję społeczną (studenta lub wykładowcy), funkcje te spełniamy w zgodzie z obowiązującymi w europie normami i regułami.
#
reguła 16
na końcu każdego semestru przeprowadzamy ze studentami 'ocenę zajęć', w której studenci oraz prowadzący omawiają zajęcia całego semestru.
#
reguła 17
w trakcie zajęć obowiązuje kompetentny timing (zajęć nie przedłużamy i nie skracamy, chyba że wspólnie przegłosowano inne rozwiązanie).
#
reguła 18
konflikty grupowe rozwiązujemy z grupą, konflikty indywidualne - indywidualnie; konflikty rozwiązujemy w chwili ich powstania.
#
reguła 19
gwarantujemy studentom możliwość uczenia się na naszym kierunku; czy student z tej możliwości skorzysta leży w jego gestii. wynikające z tej zasady konsekwencje akceptujemy.
#
reguła 20
wszelkie odstępstwa od wymienionych wyżej norm i sposobów zachowań omawiamy z osobą, która odstępstw tych się dopuściła, a w przypadku niepowodzenia z kierownikiem specjalności lub – jeśli problem dotyczy jego – z zaufaną osobą zespołu projektowania komunikacji.
#
reguła 21
jedyną metodą rozwiązywania problemów jest 'argumentacja, dyskusja i przegłosowanie', a następnie stosowanie się do wyniku głosowania. zasada ta nie zna odstępstw.