Projekty
system identyfikacji wizualnej dla biblioteki uwr

projekt przedstawia kompleksowe rozwiązanie dla biblioteki uniwersyteckiej w zakresie systemu orientacji wizualnej z uwzględnieniem narzędzi właściwych internal branding i internal communication.opis
brian reed powiedział kiedyś: „wszystko jest zaprojektowane. niewiele rzeczy jest zaprojektowanych dobrze”. i właśnie w ramach zajęć z projektowania komunikacji i komunikacji w organizacji studenci i studentki kierunku komunikacji wizerunkowej próbowali rozwiązać ten problem. samo zadanie polegało na zaobserwowaniu problemu projektowego o podłożu komunikacyjnym, analiza przyczyn problemu i diagnoza stanu rzeczy oraz próba rozwiązania problemu. mottem wiodącym dla tego trudnego zadania jest „zmiana świata przez design”

projekt: raport_buwr komunikacja w organizacji
info
- autorzy: magdalena rymarczuk, aleksandra strączek, karolina krakowian, sandra kotarska, karolina owsianik
- przedmioty: teoria i praktyka projektowania komunikacji, komunikacja w organizacji
- prowadzący: dr mariusz wszołek, dr karolina lachowska
Aktualności
wernisaż wystawa communication design
kto: communication design
gdzie: instytut dziennikarstwa i komunikacji społecznej