Projekty
przystań – projekt wspólnej przestrzeni dla mieszkańców wsi

zadaniem studentów w ramach przedmiotu transformation design – podstawy było przygotowanie i opracowanie tematów dotyczących bieżących problemów i trendów społecznych i ekologicznych. 

z raportu:

„niezwykle znaczącym dla projektu będzie przyjrzenie się problemowi mobilności. grupa projektowa ma zamiar przyjrzeć się nieczęsto podejmowanemu tematowi, jakim jest problem mobilności i transportu na terenach wiejskich. brytyjska organizacja design council (krajowy organ strategiczny ds. projektowania w wielkiej brytanii) zwraca uwagę na ten problem w publikacji dotyczącej zagadnienia transformation design w uk. rozdział poświęcony transportowi w przestrzeni wiejskiej udowadnia, jak znaczące mogą okazać się zmiany na tych terenach. wspomina o tym, że 60% obszaru wielkiej brytanii stanowią sektory wiejskie oraz powołuje stworzenie dostosowanego do ludności regionu northumberland systemu transportowego. 

(…)

 
punktem wyjściowym w jego kreacji była chęć stworzenia wspólnej przestrzeni dla mieszkańców wsi, która nie tylko będzie socjalizować jej mieszkańców, a również tworzyć sieć łącząca komunikacyjnie wcześniej wspomniane wsie z najbliższymi ośrodkami miejskimi. jednocześnie ważnym dla nas aspektem było wprowadzenie elementu wspólnego dla sieci przystanków na polskich wsiach, nie zaburzając ich indywidualnego, nierzadko regionalnego charakteru. planowanym przez nas działaniem byłoby stworzenie projektu „przystań”, który miałby socjalizować i angażować do zmiany najbliższego otoczenia i komunikacji wokół niego mieszkańców wsi, a w szczególności młodzież”.

 

 

 

 o projekcie

projekt został wykonany w ramach przedmiotu transformation design - podstawy na III roku studiów licencjackich.

raport w całości: Przystań

info
  • autorzy: jakub działach, kasper pluskota, maja skrobek, kaja starczynowska
  • przedmioty: transformation design - podstawy
  • prowadząca: annette siemes
Aktualności
wernisaż wystawa communication design
kto: communication design
gdzie: instytut dziennikarstwa i komunikacji społecznej