Projekty
motywy polskości w reklamach
prezentacja pokazuje wyniki jednego z eksploracyjnych projektów badawczych, powstałych w ramach zajęć, zajmujących się reklamą w kontekście kultury. wychodząc od korpusu ponad 350 reklam (głównie plakaty/reklamy outdoorowe), zbieranego w latach 2010-15 (przeważnie we Wrocławiu, większa część w kwietniu i listopadzie 2015), zostały przeprowadzone różne analizy tematów szczegółowych.

 info

przeprowadzone w ramach zajęć reklama i komunikacja firm na tle interkulturowym badanie jest próbą weryfikacji kategorii polskości w ramach reklam funkcjonujących w polskiej przestrzeni publicznej. wiodące pytanie badawcze: jak przedstawiana jest polskość w reklamach?

zaplecze
  • autorzy: Agnieszka Tokarska, Otavio Oliveira, Łukasz Lasek
  • prowadzący: dr annette siemes
  • przedmiot:reklama i komunikacja firm na tle interkulturowym
  • do pobrania: link
Aktualności
wernisaż wystawa communication design
kto: communication design
gdzie: instytut dziennikarstwa i komunikacji społecznej