warsztaty dla doliny baryczy

warsztaty terenowe dla studentów specjalności communication design były częścią większego projektu komunikacyjnego, który był realizowany we współpracy ze stowarzyszeniem dla doliny baryczy. zadaniem studentów i studentek była weryfikacja sytuacji zastanej podmiotów gospodarczych będących członkami stowarzyszenia dla doliny baryczy i zaproponowanie pomysłów, które mogłyby rozwiązywać wskazane problemy projektowe i komunikacyjne.

warsztaty odbyły się w ramach bloku dydaktycznego communication design, w którego skład wchodzą przedmioty: kreacja, doradztwo i planowanie strategiczne. o projekcie

w ramach współpracy ze stowarzyszeniem partnerstwo dla doliny baryczy realizujemy projekt badawczy mający na celu poznanie regionu, przedsiębiorców, sposobów współpracy i promocji. badanie przeprowadzane zostało kilkoma równoległymi kanałami. stworzyliśmy 8 kilkuosobowych zespołów projektowych. podczas, trwających 4 dni, warsztatów w dolinie baryczy każda grupa spotkała się z kilkoma przedsiębiorcami. wykorzystaliśmy takie metody jak: obserwacja, wywiad pogłębiony, kwestionariusz ankietowy, analiza ekspercka. 

info
Aktualności
wernisaż wystawa communication design
kto: communication design
gdzie: instytut dziennikarstwa i komunikacji społecznej