jura 2012

warsztaty kreatywne studentów instytutu dziennikarstwa i komunikacji społecznej, specjalność communication design odbyły się w kwietniu 2012 roku w jurze rakowsko-częstochowskiej w podlesicach. zainteresowani przestrzenią i fotografią, postanowiliśmy stworzyć niestandardowych rozmiarów camerę obscurę pod czujnym okiem zespołu dydaktycznego kierowanego w tym przypadku przez nadwornego fotografa zespołu dr. michała jakubowicza. info
  • miejsce: podlesice, gmina kroczyce
  • termin: kwiecień 2012
  • zespół: studenci IV roku mgr communication design
Aktualności
wernisaż wystawa communication design
kto: communication design
gdzie: instytut dziennikarstwa i komunikacji społecznej