O nas
zakład

studia communication design realizowane są jako specjalność w instytucie dziennikarstwa i komunikacji społecznej. przez lata zakres i usytuowanie studiów się zmieniały (historia), także stale rozwija się zespół dydaktyków prowadzących zajęcia specjalnościowe (zespół). zespól skupiony jest w i wokół zakładu projektowania komunikacji, jest częścią instytutu dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

ponieważ instytut dziennikarstwa i komunikacji społecznej to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się placówek naukowych i dydaktycznych, nie tylko na uniwersytecie wrocławskim, ale i w skali ogólnopolskiej, po szersze informacje zapraszamy na stronę instytutu.pola badawcze

od kilku lat wydajemy internetowe czasopismo naukowe: communication design magazine oraz książki w ramach serii ‘projektowanie komunikacji'. zainteresowania naukowe pracowników zakładu koncentrują się wokół następujących tematów i problemów:

 • teoria komunikacji;
 • communication design
 • media w perspektywie konstruktywistycznej;
 • badania komunikacji i wizerunku
 • metody badania wizerunku, szczególnie wizerunku firm i instytucji
 • badanie procesu powstawania normalności w komunikacji
 • badanie zjawisk komunikacji w przestrzeni społecznej (metody jakościowe i ilościowe) w ramach konstruktywistycznej teorii systemów
 • teoria systemów
 • praca w paradygmacie empirycznym
 • konstruktywizm
 • teoria dyskursu
 • lingwistyka kognitywna
 • corporate identity i design
 • reklama
 • eksperymentalne badania percepcji komunikatów
 • analiza zawartości i analiza dyskursu
projekty

w ramach zakładu projektowania komunikacji koncentrujemy się nie tylko na prowadzeniu studiów, ale także przygotowaniu i realizacji wielu badań, zarówno indywidualnych jak i zespołowych, podstawowych jak i stosowanych.

wyniki pracy naukowej można znaleźć w publikacjach poszczególnych autorów a publikacje będące wynikami ostatnich zakończonych projektów można znaleźć z zakładce projekty.

łącząc studia i naukę współpracujemy w ramach projektów z różnymi firmami i instytucjami: naukowymi, publicznymi, stowarzyszeniami czy fundacjami.

Aktualności
wernisaż wystawa communication design
kto: communication design
gdzie: instytut dziennikarstwa i komunikacji społecznej