Projekty
style życia w komunikacji

książka „style życia w komunikacji” jest wynikiem pracy zespołu badawczego o nazwie jan komunikant. zawiera wyniki dwuletniego projektu badawczego mającego na celu wyróżnienie komunikacyjnej dyferencjacji polskiego społeczeństwa i związanych z nią stylów życia.seria projektowanie komunikacji

seria „projektowanie komunikacji” jest wydawana przez instytut dziennikarstwa i komunikacji społecznej uniwersytetu wrocławskiego. wśród tytułów można znaleźć m.in. publikacje pracowników i współpracowników zakładu projektowania komunikacji, tom pokonferencyjny communication design, tom z wystąpieniami z cyklu „komunikacje w rozmowie”, prace studentów specjalności communication design.

info
  • wydawnictwo: libron
  • isbn: 978-83-62196-64-7
  • ilość stron: 210
  • księgarnia: link
  • do pobrania: pdf