Projekty
stratyfikacja społeczeństwa polskiego

książka style życia w komunikacji jest wynikiem pracy zespołu badawczego o nazwie janKomunikant. zawiera wyniki dwuletniego projektu badawczego mającego na celu wyróżnienie komunikacyjnej dyferencjacji polskiego społeczeństwa i związanych z nią stylów życia. 

publikacja książkowa ukazała się nakładem krakowskiego wydawnictwa libron w ramach serii wydawniczej projektowanie komunikacji. książka jest dostępna za darmo w wersji elektronicznej (ebook) oraz w wersji płatnej papierowej (link)fragment książki

podejmujemy tu próbę stworzenia komunikacyjnej dyferencjacji społeczeństwa (polskiego) i wyróżnienia specyficznych kodów komunikacyjnych, według których przebiegają aktualne komunikacje, tworzą się style życia, uczestnicy komunikacji mają możliwość takiego lub innego sytuowania się w trzeciej rzeczywistości, przypisywania się do określonych grup, podejmowania określonych decyzji na rynku komunikacji: w zakresie gospodarki, mediów, komunikowania przy pomocy zakupu takich, a nie innych towarów, tworzenia takiego lub innego wizerunku, przyłączania się do obowiązujących wizerunków, images itp.

zespół badawczy
  • anna barańska
  • monika bednorz
  • piotr fąka
  • anita filipczak
  • michael fleischer
  • michał grech
  • annette siemes
  • mariusz wszołek