Projekty
projektowanie treści w wymiarze communication design

tekst – jaki jest, każdy widzi. czy aby na pewno? wszak to tylko efekt końcowy! co za tym tekstem stoi, jaki jest jego kontekst i co z tego wynika – o tym możecie państwo przeczytać więcej w nowej książce katarzyny płoszaj pt. „projektowanie treści w wymiarze communication design”, która ukazała się nakładem wydawnictwa libron. dr płoszaj, dobrze znana naszym studentom z zajęć dotyczących kreatywnego pisania, podejmuje w publikacji istotne w projektowaniu tematy, m.in. estetyki treści, ux writing, content designu czy copywritingu. to must-read każdego mola książkowego i freaka tekstowego, ale nie tylko.nota z okładki

Content design, text design, creative writing, copywriting, UX writing — eksploracja tych zagadnień to meritum tej książki na temat projektowania treści w formach wizualnych, audiowizualnych oraz tekstowych (m.in. w postaci tekstów użytkowych, wizerunkowych czy literackich). Do kluczowych elementów tego opracowania należy także konceptualizacja i operacjonalizacja pojęcia «estetyka treści» w kontekście merytoryczno-emocjonalnych atrybutów designu. Oprócz głównych zagadnień nie mniej istotne są wątki poboczne, umożliwiające rozpatrywanie poruszonych tutaj kwestii wieloaspektowo i wieloperspektywicznie, czyli w duchu eksploracji prowadzonych w wymiarze communication design.

informacje wydawnicze

 

  • autor: katarzyna płoszaj
  • wydawnictwo: libron
  • liczba stron: 522
  • isbn:978-83-66269-62-0
  • całość do pobrania w ramach wolnego dostępu na stronie wydawnictwa libron