Projekty
projektowanie komunikacji vol. 1

wspólny mianownik wszystkich naszych publikacji to komunikacja społeczna, media i szeroko rozumiane projektowanie. w tym roku uznaliśmy, ze przyszedł czas na zmiany, których pierwsze konsekwencje znajdują swoje odzwierciedlenie w niniejszej książce.

projektowanie komunikacji w tych tomach zajmować się będziemy zagadnieniami teoretycznymi, metodologicznymi z obszaru komunikacji społecznej, mediów, designu i reklamy. widzimy tu również miejsce dla zastosowań projektowych z dziedzin projektowania komunikacji, corporate identity i polityki komunikacyjnej.od autorów

w ostatnich latach w serii wydawniczej projektowanie komunikacji opublikowaliśmy kilkanaście recenzowanych monografii naukowych. wśród nich: badanie i projektowanie komunikacji oraz teorie komunikacji i mediów, będące rezultatem organizowanych i współorganizowanych przez nas ogólnopolskich konferencji: communication design i teorie komunikacji i mediów. ponadto opublikowaliśmy znaczną liczbę monografii, prac zbiorowych i podręczników, które otrzymać można także w wolnym dostępie, m.in. na stronie zakładu communication design instytutu dziennikarstwa i komunikacji społecznej uniwersytetu wrocławskiego.

wspólny mianownik wszystkich naszych publikacji to komunikacja społeczna, media i szeroko rozumiane projektowanie. w tym roku uznaliśmy, że przyszedł czas na zmiany, których pierwsze konsekwencje znajdują swoje odzwierciedlenie w niniejszej książce. dotychczasowe książki po-konferencyjne przekształcimy w recenzowane monografie wieloautorskie. zauważamy bowiem, że publikowane prace z jednej strony dotyczą problemów teoretycznych, a z drugiej praktycznych zastosowań i rozwiązań. tym samym dotychczasowe książki po-konferencyjne podzieliliśmy – i tego podziału planujemy trzymać się przez dłuższy czas – na dwie tematycznie wyróżnione publikacje:

projektowanie komunikacji vol. 1

w tym tomie zajmują nas zagadnienia teoretyczne, metodologiczne z obszaru komunikacji społecznej, mediów, designu i reklamy. docelowo widzimy tu również miejsce dla zastosowań projektowych z dziedzin projektowania komunikacji, corporate identity i polityki komunikacyjnej. polecamy uwadze współpracę z redakcją. 

badanie komunikacji vol. 1

badanie komunikacji - tom ten zawiera prace na temat badań komunikacji i badań społecznych. szczególnie interesują nas tutaj różne zastosowania metod i narzędzi badawczych w wymiarze empirycznym.

 

informacje wydawnicze