Projekty
obraz uniwersytetu wśród mieszkańców polski

książka prezentuje wyniki badań postrzegania uniwersytetu wśród mieszkańców polski. analiza koncentruje się na rekonstrukcji tego obszaru obrazu świata, jego powiązań i funkcji. pozycja jest warta polecenia osobom zainteresowanym zarówno problematyką wizerunku, jak i językowego obrazu świata, szczególnie językoznawcom i specjalistom od komunikacji, a także rektorom polskich uniwersytetów.seria projektowanie komunikacji

seria „projektowanie komunikacji” jest wydawana przez instytut dziennikarstwa i komunikacji społecznej uniwersytetu wrocławskiego. wśród tytułów można znaleźć m.in. publikacje pracowników i współpracowników zakładu projektowania komunikacji, tom pokonferencyjny communication design, tom z wystąpieniami z cyklu „komunikacje w rozmowie”, prace studentów specjalności communication design.

info
  • wydawnictwo: libron
  • isbn: 978-83-64275-03-6
  • ilość stron: 178
  • księgarnia: link