Projekty
konferencja naukowa communication design

konferencja naukowa „communication design: badanie i projektowanie komunikacji” to coroczne spotkanie badaczy i projektantów komunikacji. tematyka konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych z teoretycznymi uwarunkowaniami komunikacji społecznej, społeczeństwa, designu i reklamy. 

konferencja składa się z dwóch części:

  • pierwsza – tradycyjnie referatowa, w ramach której będzie można przedstawić i wysłuchać wielu ciekawych wystąpień.
  • druga – dyskusyjno–posterowa. tu koncentrujemy się na rozmowie i dyskusji nad zaproponowanym tematem / problemem.


zagadnienia

zauważamy pewną prawidłowość związaną z naszą konferencją i chcemy się tej prawidłowości nadal trzymać. to różnorodność koncepcji teoretycznych, badań i projektów z zakresu szeroko rozumianej komunikacji społecznej, designu, reklamy i obrazów świata sprawia, że konferencja jurajska na stałe zagościła na mapie wydarzeń naukowych. za szczególnie interesujące uznajemy następujące obszary tematyczne:

  • projektowanie komunikacji: design, communication design, information design, corporate identity
  • wyniki badań komunikacji: ogólnie, szczegółowo, z różnych (metodologicznie) perspektyw
  • teoria komunikacji i społeczeństwa: bez teorii trudno mówić o adekwatnych badaniach
    i projektach
  • design i reklama: interesujące są zarówno przykłady udanych projektów, jak również próby badań wstępnych czy ewaluacje istniejących rozwiązań

konferencję kończy publikacja w recenzowanym tomie z serii projektowanie komunikacji. na stronie zakładu communication design uwr udostępniamy wszystkie nasze publikacje w wersji open access (link).

organizatorzy