Projekty
komunikacje w rozmowie 2

książka jest zbiorem artykułów z cyklicznych spotkań „komunikacje w  rozmowie”. wśród artykułów można znaleźć zarówno prace teoretyczne, jak i  wyniki badań i analiz. „ko­munikacje w rozmowie” organizowane są we współpracy z klubokawiarnią literatka.seria projektowanie komunikacji

seria „projektowanie komunikacji” jest wydawana przez instytut dziennikarstwa i komunikacji społecznej uniwersytetu wrocławskiego. wśród tytułów można znaleźć m.in. publikacje pracowników i współpracowników zakładu projektowania komunikacji, tom pokonferencyjny communication design, tom z wystąpieniami z cyklu „komunikacje w rozmowie”, prace studentów specjalności communication design.

info
  • wydawnictwo: libron
  • isbn: 978-83-64275-16-6
  • ilość stron: 242
  • księgarnia: link
  • do pobrania: pdf