Projekty
desemantyzacja komunikacji i jej indeksalizacja

z przyjemnością informujemy, że nakładem wydawnictw libron i at ukazała się kolejna książka prof. dr. hab. michaela fleischera pt.: „desemantyzacja komunikacji i jej indeksalizacja”. polecamy uwadze i życzymy przyjemnej lektury!opis

zjawiskiem desemantyzacji języka zajmowałem się już kilkakrotnie w kontekście opisu i rekonstrukcji samego zagadnienia. konieczne wydaje mi się jednak również zastanowienie się nad funkcjami i sposobami generowania owej desemantyzacji oraz (a to ważniejsze) przyjrzenie się w tym wymiarze relacji języka do komunikacji, czyli różnicy między mówieniem a komunikowaniem. powstaje bowiem pytanie, na ile desemantyzacja dotyczy (tylko) mówienia, a na ile (już) komunikowania. (…) nie będą nas tu interesować same przykłady desemantyzacji – tych jest bez liku; co celniejsze przytoczę niżej w roli egzemplifikacji – lecz przede wszystkim samo zjawisko oraz jego funkcje. a już teraz mogę zaryzykować tezę, że desemantyzacja nie jest nigdy jedno- lecz wielofunkcyjna.

fragment książki

informacje wydawnicze
  • autor: michael fleischer
  • wydawnictwo: libron, at
  • liczba stron: 180
  • isbn: 978-83-65705-76-1
  • całość do pobrania w ramach wolnego dostępu na stronie wydawnictwa libron