Projekty
badanie wizerunku: ludzie, marki, branże

tom ten zawiera prace empiryczne powstałe w instytucie dziennikarstwa i komunikacji społecznej uniwersytetu wrocławskiego w ramach seminariów dotyczących projektowania wizerunku i projektowania komunikacji. seria projektowanie komunikacji

seria „projektowanie komunikacji” jest wydawana przez instytut dziennikarstwa i komunikacji społecznej uniwersytetu wrocławskiego. wśród tytułów można znaleźć m.in. publikacje pracowników i współpracowników zakładu projektowania komunikacji, tom pokonferencyjny communication design, tom z wystąpieniami z cyklu „komunikacje w rozmowie”, prace studentów specjalności communication design.

info
  • wydawnictwo: primum verbum
  • isbn: 978-83-62157-52-5
  • ilość stron: 397
  • księgarnia: link