Know How
reklama – operacjonalizacja pojęcia

w niniejszej publikacji omawiam pojęcie reklamy w perspektywie kilku wiodących paradygmatów. część dostępnych na polskim rynku wydawniczym publikacji z zakresu reklamy zwykła się rozpoczynać od słów: „reklama towarzyszy nam od zarania dziejów” albo: „jaka reklama jest, każdy widzi”, a nawet: „reklama jest wszechobecna, dlatego staje się istotnym elementem badań naukowych”. mnie interesowało przede wszystkim to, czym w ogóle jest reklama i w jaki sposób działa, oraz co to znaczy, że działa; czyli zrobienie kroku wstecz, by móc zobaczyć to, co niektórzy ryzykownie założyli, że istnieje.informacje wydawnicze
  • wydawnictwo: libron
  • isbn: 978-83-62196-49-4
  • ilość stron: 142
  • księgarnia: link
  • do pobrania: pdf