Know How
michael fleischer
communication design, czyli projektowanie komunikacji

W życiu społecznym, czyli w manifestowaniu i perpetuowaniu systemu społecznego przy pomocy przebiegających w sposób ciągły komunikacji, konieczne jest adekwatne kształtowanie tych komunikacji. Kiedy siedzę sobie sam na łące i patrzę przed siebie, design i komunikacja są mi niepotrzebne. Kiedy jednak w przestrzeni pojawiają się inni, do głosu dochodzi komunikacja, a ona, chcąc nie chcąc, musi jakaś być, czyli musi posiadać jakiś design i to w sposób konieczny, a ostatnie niezależnie od tego, czy to wiemy czy nie, czy tego chcemy czy nie. Kiedy więc ludzie pojawiają się w liczbie mnogiej, wykorzystują do komunikacji (pośrednio) elementy ich środowiska (nie całego, lecz tylko ich środowiska) oraz siebie samych oczywiście.

I dokładnie w tym momencie na plan wchodzi design, czyli konieczność wyboru spośród możliwych alternatyw. A wybór oznacza zawsze kryteria poprzedzające sam wybór, gdyż jeśli mamy społecznie wybierać spośród alternatyw, wybór poprzedzony musi być zastosowanymi przedtem kryteriami. Te zaś są i muszą być zawarte w owych alternatywach, czyli w takiej a nie innej konstrukcji danej alternatywy, aby właśnie ona została społecznie wybrana. W tym sensie design kształtuje same alternatywy i ich semantykę dla komunikacji w ramach społeczeństwa. Nie jest to więc proces linearny i hierarchiczny, gdyż wtedy powstałoby pytanie, gdzie owe kryteria istnieją, którymi potem semantyzujemy przedmioty, a odpowiedź musiałaby brzmieć – gdzieś poza społeczeństwem. A jak wiemy, poza społeczeństwem niczego nie ma, gdyż gdzie miałoby to być. Proces ten jest więc systemowy i usieciowiony.

Społecznie generujemy przez komunikacje kryteria tworzenia alternatyw, następnie tworzymy te alternatywy, przez co pojawiają się możliwości wyboru, a następnie spośród alternatyw wybieramy jedną, a mianowicie tę, która jest nasza, która wyraża nas, nasze społeczeństwo, nasze komunikacje, nasz gust, nasze potrzeby itp. Same kryteria wyboru zawarte są w produkcji alternatyw, co tworzy z kolei możliwości. A możliwości to to, co widzimy dookoła siebie, i to, o czym marzymy. A marzymy o tym, na co nas stać. A stać nas na to, co wynika z tego, co widzimy dookoła, gdyż to produkuje nam nasze marzenia. Dobry design więc to ten, który realizuje możliwości, których nie widzieliśmy, oraz kształtuje rzeczy, które potem potrzebujemy. Masowy design zaś to ten, który kształtuje to, na co nas stać. To jest konstrukcyjnym i komunikacyjnym wymiarem designu. Ponadto mamy do czynienia z wymiarem wynikającym z działań i w działaniach się manifestującym. W tym wymiarze proces communication design składa się, w moim rozumieniu, z pięciu usieciowionych i uzupełniających się podsystemów: z corporate identity, z designu informacji i grafiki (typografia, layout, prezentacje, systemy orientacyjne), z designu powierzchnii (web design), z designu opakowań oraz z designu produktów.dodatkowe informacje

fragment książki prof. michaela fleischera pt. "communication design czyli projektowanie komunikacji (albo odwrotnie)". cała publikacja ukazała się nakładem wydawnictwa primum verbum w 2011 roku. 

do pobrania
  • autor: michael fleischer
  • wydawnictwo: primum verbum
  • księgarnia on-line: link