Know How
michal grech
badanie wizerunku

Celem tekstu jest wprowadzenie do badania wizerunku, którego różne przykłady zaprezentowano w dalszej części książki. Ze względu na to, że wszystkie badania, z wyjątkiem jednego, są badaniami ankietowymi, postanowiono ograniczyć się do przedstawienia tylko tej, najpopularniejszej metody badawczej.

Co prawda na rynku wydawniczym dostępnych jest wiele książek z zakresu badań nauk społecznych: psychologii czy marketingu, jednak wszystkie one koncentrują się bądź to na ogólnych regułach wspólnych dla większości nauk lub specyficznie na problemach czy to socjo- czy psychologicznych. Jeśli zajmują się badaniami ankietowymi, to często jedynie ogólnie, np. badaniami sondażowymi.

Jednak do czasu powstania tego tekstu nie znaleziono artykułu czy fragmentu książki zajmującego się problematyką przygotowania i realizacji badania wizerunku, zarówno wizerunku osób, jak i firm, za pomocą metod ankietowych.

Ponieważ temat jest rozległy, to w niniejszym opracowaniu zawężony został do aspektu przygotowania badań wizerunku przy pomocy ankiet w kolejnych, istotnych etapach:

1) od wprowadzenia i wyjaśnienia, jak w ramach konstruktywistycznej teorii komunikacji i społeczeństwa rozumiane są pojęcia: wizerunek i proces powstawania konstruktów kognitywnych,

2) przez skrótowe wskazanie na to, jak do badań wizerunku przydatne są poszczególne metody: ankiety, analizy tekstów, eksperymenty,

3) po wyjaśnienie podejścia do przygotowania badań: krok po kroku – od dobrania celu badania, przez opracowanie zagadnień badawczych, ułożenie pytań, umieszcze- nie ich w odpowiedniej kolejności w kwestionariuszu, przygotowanie wstępu i tytułu ankiety, po test narzędzia. Na tym etapie omówiono zestaw standardowych pytań używanych do badań wizerunku. Wyniki tak przygotowanych badań może czytelnik znaleźć w dalszej części książki.

To, czego w tym tekście nie napisano, to generalne wyjaśnienia dotyczące zarówno podejść teoretycznych, jak i podejścia do badań komunikacji, gdyż zostało to wyczerpująco opisane w innych miejscach.dodatkowe informacje

fragment artykułu michała grecha z książki pt."badanie wizerunku: ludzie, marki, branże" pod redakcją michała grecha. publikacja ukazała się nakładem wydawnictwa naukowego libron w 2013 roku w ramach serii wydawniczej projektowanie komunikacji.

do pobrania
  • autor: michał grech
  • wydawnictwo: wydawnictwo primum verbum
  • książka do kupienia: link