Know how
tedxuwr: wykłady członków zespołu communication design
w czerwcu 2018r. mieliśmy przyjemność występować na konferencji tedxuwr zorganizowanej przez studentów communication design w ramach projektu specjalnościowego. poniżej prezentujemy zapis wystąpień członków naszego zespołu.
manual 2- communication design: antologia
„mamy najlepszych studentów na świecie” – wypowiadanie tego zdania jest zawsze wielką przyjemnością dla każdego wykładowcy. w naszej pracy dydaktycznej zdarza nam się to bardzo często. na co dzień mamy bowiem do czynienia z ludźmi ciekawymi świata, poszukującymi odpowiedzi na nurtujące ich, i nas przy okazji również, pytania dotyczące otaczającej rzeczywistości. pytają, badają i wygłaszają inspirujące prezentacje w trakcie konferencji naukowych. i co więcej, wciąż dużo czytają, szukają nowych materiałów i inspiracji.
manual – reklama. podręcznik z zakresu projektowania komunikacji
w opublikowanym tomie udało się zebrać 15 tekstów, które dotykają różnych aspektów reklamy; z jednej strony są to teksty zupełnie wyjściowe w ramach nauki o reklamie; z drugiej strony autorzy podręcznika prezentują nierzadko nowe koncepcje teoretyczne i badawcze związane z obszarem pracy kreatywnej i reklamy.
reklama – perspektywa empiryczna
w niniejszej pracy pojęcie reklamy jest prezentowane z perspektywy empirycznej. węzłowe punkty to semantyka reklamy, dyferencje rynkowe, dyskursywne funkcjonały wizualne oraz dyskursy reklamy.
reklama – operacjonalizacja pojęcia
w niniejszej publikacji omawiam pojęcie reklamy w perspektywie kilku wiodących paradygmatów. interesuje mnie przede wszystkim to, czym w ogóle jest reklama i w jaki sposób działa, oraz co to znaczy, że działa.