Know how
communication design, czyli projektowanie komunikacji
w życiu społecznym, czyli w manifestowaniu i perpetuowaniu systemu społecznego przy pomocy przebiegających w sposób ciągły komunikacji, konieczne jest adekwatne kształtowanie tych komunikacji.
badanie wizerunku
co prawda na rynku wydawniczym dostępnych jest wiele książek z zakresu badań nauk społecznych: psychologii czy marketingu, jednak wszystkie one koncentrują się bądź to na ogólnych regułach wspólnych dla większości nauk lub specyficznie na problemach czy to socjo- czy psychologicznych.
strategic design
projektowanie komunikacji to przede wszystkim myślenie projektowe w kontekście produkowania zróżnicowanych ofert komunikacyjnych. to przestrzeń projektowa, która organizuje w sobie różne obszary designu, począwszy od corporate identity, przez design informacji, grafiki, powierzchni, na produkcie kończąc.
Autorzy