Know how
kapitał – niestety (nie) ludzki
Na początku tego roku ukazała się kolejna książka prof. Michaela Fleischera pt."Kapitał". W „Kapitale’ prof. Fleischer podejmuje temat współczesnego systemu kapitalistycznego, wolnego rynku i konsumpcjonizmu, ubierając całość w ramy krytycznej analizy systemowej.
analiza wypowiedzi – metodologia i design metody
od momentu, w którym zaczynamy uwzględniać komunikację jako kompleksowy proces społeczny, również tekst nie możemy już traktować jednowymiarowo – nie możemy go już rozpatrywać tylko jako formalne rozwiązanie zapisu dla wywierania jakiegoś jednoznacznego niezależnego od obserwatora wpływu lub nawet przekazania bodźców
communication design, czyli projektowanie komunikacji
w życiu społecznym, czyli w manifestowaniu i perpetuowaniu systemu społecznego przy pomocy przebiegających w sposób ciągły komunikacji, konieczne jest adekwatne kształtowanie tych komunikacji.
badanie wizerunku
co prawda na rynku wydawniczym dostępnych jest wiele książek z zakresu badań nauk społecznych: psychologii czy marketingu, jednak wszystkie one koncentrują się bądź to na ogólnych regułach wspólnych dla większości nauk lub specyficznie na problemach czy to socjo- czy psychologicznych.
strategic design
projektowanie komunikacji to przede wszystkim myślenie projektowe w kontekście produkowania zróżnicowanych ofert komunikacyjnych. to przestrzeń projektowa, która organizuje w sobie różne obszary designu, począwszy od corporate identity, przez design informacji, grafiki, powierzchni, na produkcie kończąc.