Know how
reklama – perspektywa empiryczna
w niniejszej pracy pojęcie reklamy jest prezentowane z perspektywy empirycznej. węzłowe punkty to semantyka reklamy, dyferencje rynkowe, dyskursywne funkcjonały wizualne oraz dyskursy reklamy.
reklama – operacjonalizacja pojęcia
w niniejszej publikacji omawiam pojęcie reklamy w perspektywie kilku wiodących paradygmatów. interesuje mnie przede wszystkim to, czym w ogóle jest reklama i w jaki sposób działa, oraz co to znaczy, że działa.
kapitał – niestety (nie) ludzki
Na początku tego roku ukazała się kolejna książka prof. Michaela Fleischera pt."Kapitał". W „Kapitale’ prof. Fleischer podejmuje temat współczesnego systemu kapitalistycznego, wolnego rynku i konsumpcjonizmu, ubierając całość w ramy krytycznej analizy systemowej.
analiza wypowiedzi – metodologia i design metody
od momentu, w którym zaczynamy uwzględniać komunikację jako kompleksowy proces społeczny, również tekst nie możemy już traktować jednowymiarowo – nie możemy go już rozpatrywać tylko jako formalne rozwiązanie zapisu dla wywierania jakiegoś jednoznacznego niezależnego od obserwatora wpływu lub nawet przekazania bodźców
communication design, czyli projektowanie komunikacji
w życiu społecznym, czyli w manifestowaniu i perpetuowaniu systemu społecznego przy pomocy przebiegających w sposób ciągły komunikacji, konieczne jest adekwatne kształtowanie tych komunikacji.