Know how
mariusz wszolek manual – reklama. podręcznik z zakresu projektowania komunikacji
w opublikowanym tomie udało się zebrać 15 tekstów, które dotykają różnych aspektów reklamy; z jednej strony są to teksty zupełnie wyjściowe w ramach nauki o reklamie; z drugiej strony autorzy podręcznika prezentują nierzadko nowe koncepcje teoretyczne i badawcze związane z obszarem pracy kreatywnej i reklamy.
mariusz wszolek reklama – perspektywa empiryczna
w niniejszej pracy pojęcie reklamy jest prezentowane z perspektywy empirycznej. węzłowe punkty to semantyka reklamy, dyferencje rynkowe, dyskursywne funkcjonały wizualne oraz dyskursy reklamy.
mariusz wszolek reklama – operacjonalizacja pojęcia
w niniejszej publikacji omawiam pojęcie reklamy w perspektywie kilku wiodących paradygmatów. interesuje mnie przede wszystkim to, czym w ogóle jest reklama i w jaki sposób działa, oraz co to znaczy, że działa.
mariusz wszolek kapitał – niestety (nie) ludzki
Na początku tego roku ukazała się kolejna książka prof. Michaela Fleischera pt."Kapitał". W „Kapitale’ prof. Fleischer podejmuje temat współczesnego systemu kapitalistycznego, wolnego rynku i konsumpcjonizmu, ubierając całość w ramy krytycznej analizy systemowej.
annette siemes analiza wypowiedzi – metodologia i design metody
od momentu, w którym zaczynamy uwzględniać komunikację jako kompleksowy proces społeczny, również tekst nie możemy już traktować jednowymiarowo – nie możemy go już rozpatrywać tylko jako formalne rozwiązanie zapisu dla wywierania jakiegoś jednoznacznego niezależnego od obserwatora wpływu lub nawet przekazania bodźców