Historia zespołu
10.10
2007.10.10
instytut dziennikarstwa i komunikacji społecznej
początki zajęć z zakresu corporate identity i projektowania komunikacji na w instytucie dziennikarstwa i komunikacji społecznej uniwersytetu wrocławskiego, jeszcze w ramach specjalności 'public relations” oraz 'komunikacja interkulturowa'.
05.20
2008.05.20
współczesne teorie komunikacji 1
konferencja naukowa "współczesne teorie komunikacji" zorganizowana przez koło naukowe coroprate identity & public relations.
10.01
2008.10.01
specjalność ci&pr
otworzenie specjalności „corporate identity” w instytucie dziennikarstwa i komunikacji społecznej na uniwersytecie wrocławskim. promotorem specjalności był prof. michael fleischer
04.20
2009.04.20
współczesne teorie komunikacji 2
druga edycja konferencji naukowej "współczesne teorie komunikacji" zorganizowana przez koło naukowe coroprate identity & public relations.
10.01
2009.10.01
zakład projektowania komunikacji
utworzenie zakładu projektowania komunikacji: skład: prof. michael fleischer, dr annette siemes, dr michał grech
04.22
2010.04.22
warsztaty naukowe
warsztat organizacji projekt.design, praca nad projektem „style życia w komunikacji”
10.01
2010.10.01
projektowanie komunikacji
początek specjalności projektowanie komunikacji w instytucie dziennikarstwa i komunikacji społecznej w ramach kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
10.10
2010.10.10
książka "communication design"
wydanie książki michaela fleischera „communicatione design czyli projektowanie komunikacji ” - pierwszego podręcznika do communication design kompleksowo ujmującego problematykę projektowania komunikacji
11.26
2010.11.26
komunikacje w rozmowie
pierwsze spotkanie z cyklu "komunikacje w rozmowie" przy współpracy z klubokawiarnią literatka
11.29
2010.11.29
chamlet
pierwsza edycja festiwalu najgorszych reklam
kto: projekt.design
gdzie: jura krakowsko-częstochowska
10.20
2010.10.20
wizerunek niepublicznych uczelni
wydanie książki michała grecha pt."Komunikacja i wizerunek uczelni niepublicznych. metodologia i wyniki badań empirycznych".
03.01
2011.03.01
style życia w komunikacji
rozpoczęcie projektu badawczego „style życia w komunikacji. komunikacyjna stratyfikacja społeczeństwa” w składzie: monika bednorz, michał grech, michael fleischer, annette siemes, mariusz wszołek
05.02
2011.05.02
słownik polszczyzny rzeczywistej
publikacja pierwszego w polsce "słownika polszczyzny rzeczywistej"
03.17
2011.03.17
communication design magazine
pierwszy numer elektronicznego czasopisma naukowego „communication design magazine” poświęconego teorii i badaniu komunikacji
04.18
2011.04.18
konferencja naukowa communication design
organizacja konferencji naukowej "communication design - badanie i projektowanie komunikacji" (wcześniej: współczesne teorie komunikacji)
08.28
2011.08.28
creative workshop
międzynarodowe warsztaty z komunikacji interkulturowej: "komunikacja w organizacji międzynarodowej"
10.20
2011.10.20
komunikacje w rozmowie
pierwsze spotkanie drugiej edycji cyklu spotkań "komunikacje w rozmowie"
10.17
2011.10.17
szydab
wernisaż prezentujący rezultaty projektu pracy dyplomowej szymona dąbrowskiego - prezentacja kroju pisma "szydab". pierwszy z cyklu wernisaży communication design
11.25
2011.11.25
chamlet
druga edycja festiwalu najgorszych reklam chamlet
kto: michał grech
gdzie: wrocław
04.13
2012.04.13
seria wydawnicza
początek serii wydawniczej zakładu projektowania komunikacji uwr. redaktorem naczelnym zostaje prof. michael fleischer
04.24
2012.04.24
konferencja communication design
organizacji drugiej edycji konferencji naukowej "communication design - badanie i projektowanie komunikacji"
05.04
2012.05.04
badanie wizerunku: ludzie, marki, branże
publikacja pracy zbiorowej w ramach serii wydawniczej "projektowanie komunikacji" pt."badanie wizerunku: ludzie, marki, branże"
06.01
2012.06.01
komunikacje w rozmowie 1
publikacja pracy zbiorowej w ramach serii wydawniczej "projektowanie komunikacji" pt."komunikacje w rozmowie 1"
08.01
2012.08.01
style życia w komunikacji
zakończenie projektu badawczego „style życia w komunikacji. komunikacyjna stratyfikacja społeczeństwa”
10.01
2012.10.01
style życia w komunikacji
publikacja pracy zbiorowej w ramach serii wydawniczej "projektowanie komunikacji" pt."style życia w komunikacji - komunikacyjna stratyfikacja społeczeństwa polskiego"
10.01
2012.10.01
komunikacja wizerunkowa
w ofercie instytutu dziennikarstwa i komunikacji społecznej pojawia się kierunek "komunikacja wizerunkowa" - inspirowany studiami projektowanie komunikacji i corporate identity
11.23
2012.11.23
chamlet
organizacja trzeciej edycji festiwalu najgorszych reklam chamlet
04.13
2013.04.13
badanie i projektowanie komunikacji
publikacja kolejnej książki z serii wydawniczej "projektowanie komunikacji" pt."badanie i projektowanie komunikacji 2"
04.21
2013.04.21
konferencja naukowa
organizacja trzeciej edycji ogólnopolskiej konferencji naukowej pt."communication design: badanie i projektowanie komunikacji"
06.01
2013.06.01
zmiana przez design
kolejna książka z serii wydawniczej „projektowanie komunikacji” - „zmiana przez design” (angielski tytuł: "change by design") tima browna. wstęp: mariusz wszołek, michał grech
04.24
2014.04.24
konferencja naukowa
organizacja trzeciej edycji ogólnopolskiej konferencji naukowej pt."communication design: badanie i projektowanie komunikacji"
05.07
2014.05.07
warsztaty kompetencyjne
warsztaty wyjazdowe dla studentów drugiego roku specjalności projektowanie komunikacji / communication design
11.12
2014.11.12
warsztaty kompetencyjne
wyjazd naukowo-badawczy do doliny baryczy, jako część projektu realizowanego we współpracy ze dla stowarzyszeniem "dolina baryczy poleca"
11.28
2014.11.28
chamlet
publikacja kolejnej książki z serii wydawniczej "projektowanie komunikacji" pt."badanie i projektowanie komunikacji 3"
12.12
2014.12.12
warsztaty kompetencyjne
warsztaty wyjazdowe dla studentów pierwszego roku uzupełniających studiów magisterskich. temat: świat bez pieniędzy
12.10
2007.12.10
corporate identity & public relations
publikacja książki prof. fleischer pt."corporate identity i public relations" pierwszego w polsce kompleksowego podręcznika z zakresu tożsamości organizacji i historii designu
02.01
2008.02.01
koncepty - elementy sterujące - komunikacji
publikacja książki prof. fleischera pt."koncepty - elementy sterujące - komunikacji
03.01
2015.03.01
zakład projektowania komunikacji
do zakładu projektowania komunikacji dołącza dotychczasowy współpracownik mgr mariusz wszołek
10.01
2016.10.01
zakład projektowania komunikacji
specjalność communication design na kierunku komunikacja wizerunkowa
05.01
2014.05.01
koło naukowe
założenie studenckiego koła naukowego touchpoint
2007/10
2007/11
2007/12
2008/1
2008/2
2008/3
2008/4
2008/5
2008/6
2008/7
2008/8
2008/9
2008/10
2008/11
2008/12
2009/1
2009/2
2009/3
2009/4
2009/5
2009/6
2009/7
2009/8
2009/9
2009/10
2009/11
2009/12
2010/1
2010/2
2010/3
2010/4
2010/5
2010/6
2010/7
2010/8
2010/9
2010/10
2010/11
2010/12
2011/1
2011/2
2011/3
2011/4
2011/5
2011/6
2011/7
2011/8
2011/9
2011/10
2011/11
2011/12
2012/1
2012/2
2012/3
2012/4
2012/5
2012/6
2012/7
2012/8
2012/9
2012/10
2012/11
2012/12
2013/1
2013/2
2013/3
2013/4
2013/5
2013/6
2013/7
2013/8
2013/9
2013/10
2013/11
2013/12
2014/1
2014/2
2014/3
2014/4
2014/5
2014/6
2014/7
2014/8
2014/9
2014/10
2014/11
2014/12
2015/1
2015/2
2015/3
2015/4
2015/5
2015/6
2015/7
2015/8
2015/9
2015/10
2015/11
2015/12
2016/1
2016/2
2016/3
2016/4
2016/5
2016/6
2016/7
2016/8
2016/9
2016/10
2016/10