Historia zespołu
10.10
2007.10.10
instytut dziennikarstwa i komunikacji społecznej
początki zajęć z zakresu corporate identity i projektowania komunikacji na w instytucie dziennikarstwa i komunikacji społecznej uniwersytetu wrocławskiego, jeszcze w ramach specjalności 'public relations” oraz 'komunikacja interkulturowa'.
05.20
2008.05.20
współczesne teorie komunikacji 1
konferencja naukowa "współczesne teorie komunikacji" zorganizowana przez koło naukowe coroprate identity & public relations.
10.01
2008.10.01
specjalność ci&pr
otworzenie specjalności „corporate identity” w instytucie dziennikarstwa i komunikacji społecznej na uniwersytecie wrocławskim. promotorem specjalności był prof. michael fleischer
04.20
2009.04.20
współczesne teorie komunikacji 2
druga edycja konferencji naukowej "współczesne teorie komunikacji" zorganizowana przez koło naukowe coroprate identity & public relations.
10.01
2009.10.01
zakład projektowania komunikacji
utworzenie zakładu projektowania komunikacji: skład: prof. michael fleischer, dr annette siemes, dr michał grech
04.22
2010.04.22
warsztaty naukowe
warsztat organizacji projekt.design, praca nad projektem „style życia w komunikacji”
10.01
2010.10.01
projektowanie komunikacji
początek specjalności projektowanie komunikacji w instytucie dziennikarstwa i komunikacji społecznej w ramach kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
10.10
2010.10.10
książka "communication design"
wydanie książki michaela fleischera „communicatione design czyli projektowanie komunikacji ” - pierwszego podręcznika do communication design kompleksowo ujmującego problematykę projektowania komunikacji
11.26
2010.11.26
komunikacje w rozmowie
pierwsze spotkanie z cyklu "komunikacje w rozmowie" przy współpracy z klubokawiarnią literatka
11.29
2010.11.29
chamlet
pierwsza edycja festiwalu najgorszych reklam
kto: projekt.design
gdzie: jura krakowsko-częstochowska
10.20
2010.10.20
wizerunek niepublicznych uczelni
wydanie książki michała grecha pt."Komunikacja i wizerunek uczelni niepublicznych. metodologia i wyniki badań empirycznych".
03.01
2011.03.01
style życia w komunikacji
rozpoczęcie projektu badawczego „style życia w komunikacji. komunikacyjna stratyfikacja społeczeństwa” w składzie: monika bednorz, michał grech, michael fleischer, annette siemes, mariusz wszołek
05.02
2011.05.02
słownik polszczyzny rzeczywistej
publikacja pierwszego w polsce "słownika polszczyzny rzeczywistej"
03.17
2011.03.17
communication design magazine
pierwszy numer elektronicznego czasopisma naukowego „communication design magazine” poświęconego teorii i badaniu komunikacji
04.18
2011.04.18
konferencja naukowa communication design
organizacja konferencji naukowej "communication design - badanie i projektowanie komunikacji" (wcześniej: współczesne teorie komunikacji)
08.28
2011.08.28
creative workshop
międzynarodowe warsztaty z komunikacji interkulturowej: "komunikacja w organizacji międzynarodowej"
10.20
2011.10.20
komunikacje w rozmowie
pierwsze spotkanie drugiej edycji cyklu spotkań "komunikacje w rozmowie"
10.17
2011.10.17
szydab
wernisaż prezentujący rezultaty projektu pracy dyplomowej szymona dąbrowskiego - prezentacja kroju pisma "szydab". pierwszy z cyklu wernisaży communication design
11.25
2011.11.25
chamlet
druga edycja festiwalu najgorszych reklam chamlet
kto: michał grech
gdzie: wrocław
04.13
2012.04.13
seria wydawnicza
początek serii wydawniczej zakładu projektowania komunikacji uwr. redaktorem naczelnym zostaje prof. michael fleischer
04.24
2012.04.24
konferencja communication design
organizacji drugiej edycji konferencji naukowej "communication design - badanie i projektowanie komunikacji"
05.04
2012.05.04
badanie wizerunku: ludzie, marki, branże
publikacja pracy zbiorowej w ramach serii wydawniczej "projektowanie komunikacji" pt."badanie wizerunku: ludzie, marki, branże"
06.01
2012.06.01
komunikacje w rozmowie 1
publikacja pracy zbiorowej w ramach serii wydawniczej "projektowanie komunikacji" pt."komunikacje w rozmowie 1"
08.01
2012.08.01
style życia w komunikacji
zakończenie projektu badawczego „style życia w komunikacji. komunikacyjna stratyfikacja społeczeństwa”
10.01
2012.10.01
style życia w komunikacji
publikacja pracy zbiorowej w ramach serii wydawniczej "projektowanie komunikacji" pt."style życia w komunikacji - komunikacyjna stratyfikacja społeczeństwa polskiego"
10.01
2012.10.01
komunikacja wizerunkowa
w ofercie instytutu dziennikarstwa i komunikacji społecznej pojawia się kierunek "komunikacja wizerunkowa" - inspirowany studiami projektowanie komunikacji i corporate identity
11.23
2012.11.23
chamlet
organizacja trzeciej edycji festiwalu najgorszych reklam chamlet
04.13
2013.04.13
badanie i projektowanie komunikacji
publikacja kolejnej książki z serii wydawniczej "projektowanie komunikacji" pt."badanie i projektowanie komunikacji 2"
04.21
2013.04.21
konferencja naukowa
organizacja trzeciej edycji ogólnopolskiej konferencji naukowej pt."communication design: badanie i projektowanie komunikacji"
06.01
2013.06.01
zmiana przez design
kolejna książka z serii wydawniczej „projektowanie komunikacji” - „zmiana przez design” (angielski tytuł: "change by design") tima browna. wstęp: mariusz wszołek, michał grech
04.24
2014.04.24
konferencja naukowa
organizacja trzeciej edycji ogólnopolskiej konferencji naukowej pt."communication design: badanie i projektowanie komunikacji"
05.07
2014.05.07
warsztaty kompetencyjne
warsztaty wyjazdowe dla studentów drugiego roku specjalności projektowanie komunikacji / communication design
11.12
2014.11.12
warsztaty kompetencyjne
wyjazd naukowo-badawczy do doliny baryczy, jako część projektu realizowanego we współpracy ze dla stowarzyszeniem "dolina baryczy poleca"
11.28
2014.11.28
chamlet
publikacja kolejnej książki z serii wydawniczej "projektowanie komunikacji" pt."badanie i projektowanie komunikacji 3"
12.12
2014.12.12
warsztaty kompetencyjne
warsztaty wyjazdowe dla studentów pierwszego roku uzupełniających studiów magisterskich. temat: świat bez pieniędzy
12.10
2007.12.10
corporate identity & public relations
publikacja książki prof. fleischer pt."corporate identity i public relations" pierwszego w polsce kompleksowego podręcznika z zakresu tożsamości organizacji i historii designu
02.01
2008.02.01
koncepty - elementy sterujące - komunikacji
publikacja książki prof. fleischera pt."koncepty - elementy sterujące - komunikacji
03.01
2015.03.01
zakład projektowania komunikacji
do zakładu projektowania komunikacji dołącza dotychczasowy współpracownik mgr mariusz wszołek
2007/10
2007/11
2007/12
2008/1
2008/2
2008/3
2008/4
2008/5
2008/6
2008/7
2008/8
2008/9
2008/10
2008/11
2008/12
2009/1
2009/2
2009/3
2009/4
2009/5
2009/6
2009/7
2009/8
2009/9
2009/10
2009/11
2009/12
2010/1
2010/2
2010/3
2010/4
2010/5
2010/6
2010/7
2010/8
2010/9
2010/10
2010/11
2010/12
2011/1
2011/2
2011/3
2011/4
2011/5
2011/6
2011/7
2011/8
2011/9
2011/10
2011/11
2011/12
2012/1
2012/2
2012/3
2012/4
2012/5
2012/6
2012/7
2012/8
2012/9
2012/10
2012/11
2012/12
2013/1
2013/2
2013/3
2013/4
2013/5
2013/6
2013/7
2013/8
2013/9
2013/10
2013/11
2013/12
2014/1
2014/2
2014/3
2014/4
2014/5
2014/6
2014/7
2014/8
2014/9
2014/10
2014/11
2014/12
2015/1
2015/2
2015/3
2015/3