Materiały do zajeć
krzysztof moszczyński kurs: mobile design/ux
krzysztof moszczyński wstęp do historii graphic design
krzysztof moszczyński kurs: information research
krzysztof moszczyński kurs:teoria i praktyka design
krzysztof moszczyński kurs: user experience
krzysztof moszczyński kurs: komunikacja wizualna
krzysztof moszczyński kurs: web design 2 (css)
krzysztof moszczyński kurs: web design 2 (cms)
krzysztof moszczyński kurs: web design 2 (html)
krzysztof moszczyński kurs: web design
krzysztof moszczyński kurs: infografika
michael fleischer książka: notatki
michael fleischer książka: kapitał
michael fleischer artykuł: communication design
mariusz wszolek artykuł: strategic design