Koła naukowe
  inicjatywa studentów „brudnopis”
kto: koło naukowe
gdzie: communication design
  organizacja studencka projekt.design
kto: organizacja naukowa
gdzie: projektowanie komunikacji
  koło naukowe „touchpoint”
kto: koło naukowe
gdzie: projektowanie komunikacji