Faq
prace dyplomowe jak przebiega procedura egzaminu dyplomowego? »

po zaakceptowaniu pracy przez promotora student dostarcza ją do dziekanatu celem rejestracji. dziekanat ma do dwóch tygodni na rejestrację pracy. następnie student dostarcza zarejestrowaną pracą wraz z pozostałą dokumentacją do sekretariatu Instytutu. termin obrony ustala promotor.