Faq
dydaktykaorganizacja na którym roku mogę wybrać specjalizację? »

specjalność wybiera się w trakcie pierwszego semestru studiów w okolicach grudnia. w ramach kierunku komunikacja wizerunkowa funkcjonują trzy specjalności: communication design, branding i public relations

dydaktyka czy mogę zaliczyć semestr bez zaliczenia wszystkich przedmiotów? »

tak, z wyjątkiem I roku studiów licencjackich. studenci pozostałych lat studiów mogą zaliczyć semestr z tzw. deficytem punktowym (6 ects). warunkiem przyjęcia indeksu dziekanacie jest dostarczenie podania o kontynuowanie studiów z jednoczesnym powtarzaniem przedmiotu. w przypadku studentów zaocznych opłata wynosi 175 zł za jeden przedmiot.

dydaktyka uzyskałem absolutorium, ale nie obroniłem pracy dyplomowej. na jakich zasadach mogę przystąpić do obrony? »

student ma dwa lata od momentu uzyskania absolutorium na obronę pracy dyplomowej. nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi opłatami. po upływie tego terminu konieczna jest formalna reaktywacja na studia, a więc zaliczenie różnic programowych