Faq
dydaktykaorganizacja na którym roku mogę wybrać specjalizację? »

specjalność wybiera się w trakcie pierwszego semestru studiów w okolicach grudnia. w ramach kierunku komunikacja wizerunkowa funkcjonują trzy specjalności: communication design, branding i public relations

zespół czy na uczelni działają koła naukowe »

na specjalności communication design funkcjonują koła naukowe, nierzadko z sukcesami. zapraszamy na stronę koła naukowe

biblioteka wypożyczanie w bibliotekach innych wydziałów niż filologiczny »

możliwe jest tylko wypożyczenie książek do czytelni.

biblioteka wypożyczanie książek na wydziale filologicznym »

możliwe jest tylko wypożyczenie książek do czytelni.

biblioteka wypożyczanie książek w bibliotece instytutowej »

można wypożyczać tylko po zapisaniu sygnatury z katalogu bu (przy pozycjach dostępnych w bibliotece instytutu dziennikarstwa i komunikacji społecznej). 

biblioteka zapisanie się do biblioteki instytutu dziennikarstwa i komunikacji społecznej »

zapraszamy do biblioteki instytutu dziennikarstwa i komunikacji społecznej z indeksem i kartą zobowiązań.

internet bezprzewodowy dostęp do internetu »

Należy zalogować się do sieci eudoram. login to: nr_indeksu@uni.wroc.pl, hasło: numer pesel. szczegółowe informacje pod adresem: link

kompetencje gdzie i kiedy uzyskać zgodę na rozwieszanie plakatów / ogłoszeń w IDiKS »

w administracji instytutu informatyki uniwersytetu wrocławskiego. osoba kontaktowa: elżbieta jakubczyk

kompetencje gdzie i kiedy zdobyć kluczyk do szafek »

najlepiej odwiedzić gabinet administracji instytutu informatyki uniwersytetu wrocławskiego wraz z początkiem roku akademickiego (ul. joliot-curie 15). osoba kontaktowa: elżbieta jakubczyk

kontaktorganizacja gdzie znajduje się punkt ksero? »

punkt ksero znajdziecie państwo w instytucie matematyki. 

stypendium gdzie mogę znaleźć informacje o stypendiach? »

informacje o stypendiach możecie państwo znaleźć na stronach systemu usos lub na stronie wydziału filologicznego: link

organizacja jak mogę wjechać na parking przed budynkiem »

studenci studiów dziennych mogą pobierać piloty i karty parkingowe (kaucja: 100zł) u p. elżbieta jakubczak, pokój 223, w środy (trzeba mieć ze sobą indeks i legitymację).

proszę pamiętać, że posiadanie pilota i karty nie gwarantuje miejsca parkingowego. w terminach zjazdów studentów zaocznych szlaban jest otwarty.

kompetencje do kogo adresuje się podania dotyczące spraw studenckich? »

podania powinny być adresowane do odpowiedniego dziekana (studia dzienne: prof. dr hab. marcin cieński, studia zaoczne: prof. dr hab. jacek rzeszotnik) raz opiniowane przez zastępcę dyrektora instytutu ds. dydaktyki.

dydaktyka czy mogę zaliczyć semestr bez zaliczenia wszystkich przedmiotów? »

tak, z wyjątkiem I roku studiów licencjackich. studenci pozostałych lat studiów mogą zaliczyć semestr z tzw. deficytem punktowym (6 ects). warunkiem przyjęcia indeksu dziekanacie jest dostarczenie podania o kontynuowanie studiów z jednoczesnym powtarzaniem przedmiotu. w przypadku studentów zaocznych opłata wynosi 175 zł za jeden przedmiot.

dydaktyka uzyskałem absolutorium, ale nie obroniłem pracy dyplomowej. na jakich zasadach mogę przystąpić do obrony? »

student ma dwa lata od momentu uzyskania absolutorium na obronę pracy dyplomowej. nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi opłatami. po upływie tego terminu konieczna jest formalna reaktywacja na studia, a więc zaliczenie różnic programowych

prace dyplomowe jak przebiega procedura egzaminu dyplomowego? »

po zaakceptowaniu pracy przez promotora student dostarcza ją do dziekanatu celem rejestracji. dziekanat ma do dwóch tygodni na rejestrację pracy. następnie student dostarcza zarejestrowaną pracą wraz z pozostałą dokumentacją do sekretariatu Instytutu. termin obrony ustala promotor.

organizacja kim jest opiekun roku i jakie ma kompetencje? »

opiekun roku jest osobą, która zajmuje się zwłaszcza:

  • akceptowaniem przedmiotów opcyjnych wybieranych przez studenta,
  • inicjowaniem i organizacją wyborów starosty roku,
  • przekazywaniem informacji i rozwiązywaniem bieżących problemów studentów,
  • aktualna lista opiekunów jest dostępna na stronie: link