Prowadzący
dr hab.
michał grech
podsumowanie

jutro/pojutrze dośle tekst. tymczasem pewnie robi jakieś badania.

kontakt
kto: adiunkt

nota biograficzna »
 • od 1.10.2009 – instytut dziennikarstwa i komunikacji społecznej uniwersytetu wrocławskiego
 • 2008 – instytut dziennikarstwa i komunikacji społecznej szkoły wyższej psychologii społecznej wydział zamiejscowy we wrocławiu
 • 26.09.2008 obrona pracy doktorskiej pt. „strony internetowe polskich uczelni niepublicznych jako medium językowej autoprezentacji”
 • 2002 – 2008 asystent – instytut dziennikarstwa i komunikacji społecznej dswe twp
 • 2002 – 2006 studia doktoranckie – uniwersytet wrocławski – instytut kulturoznawstwa
 • 1997 – 2002 studia na uniwersytecie wrocławskim: wydział nauk historycznych i pedagogicznych – kierunek kulturoznawstwo indywidualna organizacja studiów
specjalizacje badawcze »
 • badania sieci społecznych i grup komunikacyjnych w organizacjach
 • eksperymentalne badania percepcji komunikatów
 • analiza zawartości i analiza dyskursu
 • metody badania wizerunku, szczególnie wizerunku firm i instytucji
 • problem ‚reprezentatywności’ badań komunikacji
najważniejsze publikacje »
 • badanie i projektowanie komunikacji 2, (red.), grech, michał & siemes annette, wrocław; kraków 2013
 • obraz uniwersytetu w opinii mieszkańców polski (ss.177), wrocław 2013
 • wizerunek uniwersytetu w oczach maturzystów i studentów, [w:] marketing instytucji naukowych i badawczych 2 pod red. witold wiśniowskiego, instytut lotnictwa, s. 359-382, warszawa 2012
 • image of universities from the point of view of students and high school graduates [w:] marketing of scientific and research organizations 3, pod red. witolda wiśniowskiego, instytut lotnictwa, s. 295-320, warszawa 2012
 • jankomunikant, 2012, style życia w komunikacji. komunikacyjna stratyfikacja społeczeństwa. s. 210. (razem z m. bednorz, m.fleischer, a. siemes, m. wszołek), wrocław 2012
 • badanie wizerunku wewnętrznego uniwersytetu wrocławskiego wśród jego studentów: cele, metody, dobór próby i wyniki zbiorcze w: m. graszewicz, d. lewiński, k. stasiuk-krajewska (red.), wizerunek uniwersytetu wrocławskiego w oczach studentów studiów stacjonarnych, wrocław 2012
 • badanie wizerunku – metody ankietowe. metodologia badań. [w:] grech, michał (red.), badanie wizerunku: ludzie, marki, branże, łódź. 2012
 • grech, michał (red.) badanie wizerunku: ludzie, marki, branże., łódź 2012
 • grech, michał & siemes annette, (red.), badanie i projektowanie komunikacji. , wrocław: libron. 2012
 • słownik polszczyzny rzeczywistej (siłą rzeczy fragment), łódź 2011
 • grech m., usieciowione schematy dyskursowe w tekstach autoprezentacyjnych polskich uczelni niepublicznych w: grażyna habrajska (red.), komunitywizm w polsce – wybrane zagadnienia z teorii i praktyki., łódź 2011
 • grech, m. wyniki badania wizerunku uniwersytetu wrocławskiego wśród jego studentów [w]: communication design magazine nr 1/2011, cd-magazine.uni.wroc.pl/artykul/wyniki_badania_wizerunku_uniwersytetu_wroclawskiego_wsrod_jego_studentow/, wrocław 2011
 • komunikacja i wizerunek uczelni niepublicznych. metodologia i wyniki badań empirycznych, łódź 2010
 • problem badania grup komunikacyjnych, w: agnieszka łaba (red.), współczesne teorie komunikacji 2, atut., wrocław 2010
 • ”wszystko jest komunikacją”. projekt opisu struktury społecznej i metodologii badan, w: marek graszewicz i jerzy jastrzębski (red.), teorie komunikacji i mediów 2”, 199 – 205. , wrocław 2010
 • modele konsumpcji – próba rekonstrukcji na podstawie badań empirycznych, (razem z agnieszką kimbar)., wrocław 2009
 • dyskurs firm i instytucji – konstrukcja rzeczywistości w: irena kamińska-szmaj, tomasz piekot, marcin poprawa (red.), ideologie codzienności, wydawnictwo uniwersytetu wrocławskiego, (razem z agnieszką książek i anną przyborska-borkowicz)., wrocław 2009
 • wizualna prezentacja wybranych polskich uczelni niepublicznych na stronach, w: anna obrębska (red.), komunikacja wizualna w przestrzeni społecznej, 232-238., łódź 2009
 • autoprezentacja niepublicznych szkół wyższych na stronach domowych www, w: mechanizmy perswazji i manipulacji, (red.) grażyna habrajska, anna obrębska, piktor., łódź 2007
 • die kognitive semantik der ‚warheit’, w: grzybek, p. & köhler, r. (red.), 2006, festschrift für gabriel altmann zum 75. geburtstag. de gruyter. (razem z fleischer m., książek a.), berlin, new zork 2006
 • recenzja książki adama nobisa “zmiana kulturowa: między historią i ewolucją”, w: 2k – kultura i komunikacja, nr 1-2/2006, s.92-93., wrocław 2006
 • stereotypizacja językowa i kulturowa płci. wyniki badań empirycznych, w: 2k – kultura i komunikacja, nr 5-6, wrocław, 2005, 98-109, wydawnictwo dswe twp. (razem z małgorzątą zawadą) , wrocław 2005
 • konstrukty kulturowe substancji psychoaktywnych. rekonstrukcja profili znaczeniowych i systemu relacji na podstawie badań ankietowych., w: kultura i komunikacja, nr 2, 2003, s., 24-45, wrocław 2003
 • kognitywna i konstruktywna semantyka konceptu ‘prawdy’, w: kultura i komunikacja, nr 2, 2003, s., 18-23 (razem z michael fleischer, agnieszka książek), wrocław 2003
 • wizerunek kulturoznawstwa w: kultura i komunikacja, nr 2, 2003, s., 66-73 (razem z agnieszka książek), wrocław 2003
 • obraz świata w powieści radiowej „matysiakowie” (w latach 1968 i 1978) w: kultura i społeczeństwo prl. materiały ze studenckiej sesji naukowej wrocław 26.04.2001, red. parus-jaskułowska m., stabrowska a., 2003, s. 8-17 , wrocław 2003
 • biskupska k., fleischer m., grech m., parus m., przyborska a., system polskich metafor kulturowych (próba empirycznej rekonstrukcji), w: janusz jaskóła; anna olearczyk (red.), prawda a metoda. aporie myśli współczesnej, 119-141., wrocław 2003
 • biskupska k., fleischer m., grech m., parus m., przyborska a., das system der kulturmetaphern (an polnischem material), w: wirklichkeitskonstruktion. beiträge zur systemtheoretischen konstruktivismusforschung. , dresden 2003
 • das system der kulturmetaphern (an polnischem material). w: kulturrevolution, 2001, 50-62 (razem z k. biskupska, m. fleischer, m. parus, a. przyborska), bd 2001