Prowadzący
prof. dr hab.
michael fleischer
podsumowanie

ten trick jest stary jak świat dlatego też działa i dlatego jest też taki stary.

kontakt
kto: kierownik zakładu
tel: 697-621-777

nota biograficzna »
 • 1952 urodzony. rodzice: rudolf i ilse fleischer.
 • 1982-85 studia slawistyki i germanistyki na uniwersytecie w bochum.
 • 1985 praca doktorska w dziedzinie slawistyki. ocena „summa cum laude”.
 • 1985-86 roczny pobyt w rosji na zaproszenie akademii nauk (sektor po strukturnoj tipologii). stypendium deutsche forschungsgemeinschaft.
 • 1988-1990 praca nad habilitacja na uniwersytecie w bochum. stypendium habilitacyjne deutsche forschungsgemeinschaft.
 • 1989-90 profesura c3 w instytucie slawistyki uniwersytetu w oldenburg.
 • 1990 habilitacja – 20. czerwiec 1990. venia legendi w dziedzinie slawistyki.
 • 1991 przyjecie (na 5 lat) do programu heisenberga, deutsche forschungsgemeinschaft. liczne projekty w ramach tego programu.
 • 1994 profesura c4 w instytucie slawistyki uniwersytetu we frankfurcie nad menem.
 • 1996-97 profesura c4 w instytucie slawistyki uniwersytetu w bochum.
 • 1999-2007 profesura w instytucie kulturoznawstwa uniwersytetu wrocławskiego.
 • 2000/01 profesura komunikacja interkulturowa w instytucie lingwistyki stosowanej uniwersytetu poznańskiego.
 • 2001… profesura corporate identity i public relations w instytucie nauk społecznych i dziennikarstwa dolnośląskiej szkoły wyższej we wrocławiu (www.dswe.wroc.pl).
 • 2002-2007 kierownik katedry komunikacji społecznej w centrum studiow niemieckich i europejskich im. willy brandta uniwersytetu wrocławskiego (ww.wbz.uni.wroc.pl).
 • 2002-2007 zastępca dyrektora centrum im. willy brandta.
 • 2006 druga habilitacja w dziedzinie nauki o poznaniu i komunikacji społecznej na uniwersytecie poznańskim, na wydziale nauk społecznych.
 • 2007 profesor w instytucie dziennikarstwa i komunikacji społecznej uniwersytetu wrocławskiego, kierownik specjalności ‚communication design / projektowanie komunikacji i wizerunek organizacji’.
specjalizacje badawcze »
 • teoria systemów
 • praca w paradygmacie empirycznym
 • konstruktywizm
 • teoria dyskursu
 • lingwistyka kognitywna
 • corporate identity i design
najważniejsze publikacje »
 • communication design czyli projektowanie komunikacji., łódź 2010
 • wartości w wymiarze komunikacyjnym., łódź 2010
 • estetyka tu i tam i jej wpływ na komunikacje., łódź 2010
 • non-dualistyczny świat, konstruktywizm i dogen zenji., wrocław 2009
 • trzy prawa komunikacji i jedna definicja design., łask 2009
 • konstrukcja rzeczywistości, 2., wrocław 2008
 • koncepty – elementy sterujące komunikacji., wrocław 2008
 • ogólna teoria komunikacji., wrocław 2007
 • allgemeine kommunikationstheorie., oberhausen 2006
 • der beobachter dritter ordnung. über einen vernünftigen konstruktivismus., oberhausen 2005
 • obserwator trzeciego stopnia. o rozsądnym konstruktywizmie., wrocław 2005
 • europa, niemcy, usa i rosja w polskim systemie kultury., wrocław 2004
 • pies i człowiek – o komunikacji międzygatunkowej. , wrocław 2004
 • kognitywny wizerunek wrocławia., wrocław 2004
 • wirklichkeitskonstruktion. beiträge zur systemtheoretischen konstruktivismusforschung. 383 s. [konstrukcja rzeczywistości. studia na temat systemowo-teoretycznych badań konstruktywizmu.] , dresden 2003
 • corporate identity i public relations. , wrocław 2003
 • system polskich symboli kolektywnych. , wrocław 2003
 • teoria kultury i komunikacji. 600 s, wrocław 2002
 • konstrukcja rzeczywistości. 350 s., wrocław 2002
 • kulturtheorie – systemtheoretische und evolutionäre grundlagen. 550 s. [teoria kultury – podstawy ujęcia systemowo-teoretycznego i ewolucyjnego] , oberhausen 2001
 • die darstellung anderer kulturen. ermittlung von stereotypen in deutschen polen-reiseführern. 380 s. (razem z tüschau 16). [prezentacja innych kultur. stereotypy w niemieckich przewodnikach po polsce] , oberhausen 1998
 • die subkulturellen symbole der punks. eine empirische untersuchung. 140 s. (razem z tüschau 16). [subkulturowe symbole punków. wyniki badań empirycznych] , oberhausen 1998
 • das system der russischen kollektivsymbolik. eine empirische untersuchung. (reihe: specimina philologiae slavicae, bd. 116) 160 s. [system rosyjskiej symboliki kolektywnej. wyniki badań empirycznych] , münchen 1997
 • weltbildgesteuerte wirklichkeitskonstruktion, band 2: aspekte russischer und polnischer kultur. (beiträge zum phänomen weltbild). (reihe: specimina philologiae slavicae, bd. 57) 250 s. [sterowana przez obraz świata konstrukcja rzeczywistości. tom 2: aspekty rosyjskiej i polskiej kultury (studia na temat obrazu świata)]. , münchen 1997
 • das system der deutschen kollektivsymbolik. eine empirische untersuchung. (reihe: bochumer beiträge zur semiotik). 200 s. [system niemieckich symboli kolektywnych. wyniki badań empirycznych] , bochum 1996
 • weltbildgesteuerte wirklichkeitskonstruktion. beiträge zum phänomen weltbild. (reihe: specimina philologiae slavicae, bd. 48) 220 s. [sterowana przez obraz świata konstrukcja rzeczywistości. studia na temat obrazu świata]. , münchen 1996
 • die weltbildgesteuerte kulturelle zeit- und raumkonstruktion (eine empirische untersuchung an polnischem material). (reihe: specimina philologiae slavicae, bd. 49) 184 s. [sterowana przez obraz świata kulturowa konstrukcja czasu i przestrzeni (wyniki badań empirycznych na materiale polskim)] , münchen 1996
 • system polskich symboli kolektywnych. wyniki badań empirycznych. 200 s., wrocław 1996
 • das system der polnischen kollektivsymbolik. eine empirische untersuchung. (reihe: specimina philologiae slavicae, bd. 39) 280 s. [system polskich symboli kolektywnych. wyniki badań empirycznych] , münchen 1995
 • das system der polnischen kollektivsymbolik. eine empirische untersuchung. (reihe: specimina philologiae slavicae, bd. 39) 280 s. [system polskich symboli kolektywnych. wyniki badań empirycznych] , münchen 1995
 • die wirklichkeit der zeichen. empirische kultur und literaturwissenschaft (systemtheoretische grundlagen und hypothesen). (reihe: bochumer beiträge zur semiotik). 480 s. [rzeczywistość znaków. empiryczne kulturoznawstwo i literaturoznawstwo (podstawy i hipotezy w ramach teorii systemów)] , bochum 1994
 • problemy i hipotezy systemowej teorii kultury. podstawy empirycznych badań tekstów i kultury. 160 s. , wrocław 1994
 • overground. die literatur der polnischen alternativen subkulturen der 80er und 90er jahre. (eine einsicht). (reihe: slavistische beiträge, band 316). 180 s. [overground. literatura polskich subkultur alternatywnych lat 80-tych i 90-tych. przegląd] , münchen 1994
 • das lyrische werk von tadeusz peiper. analyse und konkordanzwörterbuch. (reihe: specimina philologiae slavicae, bd. 32). 580 s. [twórczość poetycka tadeusza peipera. analizy i konkordancja] , münchen 1992
 • die semiotik des spruches. kulturelle dimensionen moderner sprüche (an deutschem und polnischem material. (reihe: bochumer beiträge zur semiotik). 422 s. [semiotyka małych form. kulturowe wymiary współczesnych małych form (na materiale niemieckim i polskim)] , bochum 1991
 • information und bedeutung. ein systemtheoretisches modell des kommunikationsprozesses (und das problem des verstehens). (reihe: bochumer beiträge zur semiotik). 190 s. [informacja i znaczenie. model procesu komunikacyjnego w ramach teorii systemów (i problem rozumienia)] , bochum 1990
 • die sowjetische semiotik. theoretische grundlagen der moskauer und tartuer schule. (reihe: probleme der semiotik. band 9). 210 s. [rosyjska semiotyka. teoretyczne podstawy szkoły moskiewsko-tartuskiej] , tübingen 1989
 • die evolution der literatur und kultur. grundsatzfragen zum entwicklungsproblem (ein systemtheoretisches modell). (reihe: bochumer beiträge zur semiotik). 250 s. [ewolucja literatury i kultury. główne aspekty problemu rozwoju (model z zakresu teorii systemów)] , bochum 1989
 • eine theorie des kabaretts. versuch einer gattungsbeschreibung (an deutschem und polnischem material). (reihe: bochumer beiträge zur semiotik). 240 s. [teoria kabaretu. próba opisu gatunku (na materiale niemieckim i polskim)] , bochum 1989
 • die populäre literatur. analysen literarischer randbereiche an slavischem und deutschem material. (reihe: bochumer beiträge zur semiotik). razem z christianem sappokiem. 460 s. [literatura popularna. analizy literackich obszarów granicznych na materiale słowiańskim i niemieckim] w tym zawarte., bochum 1988
 • hund und mensch. eine semiotische analyse ihrer kommunikation. (reihe: probleme der semiotik, band 6). 185 s. [pies i człowiek. semiotyczna analiza ich komunikacji] , tübingen 1987
 • die polnische lyrik von 1945 bis 1985. entwicklung generationenfolge periodisation. 480 s. [polska liryka od 1945 do 1985. rozwój, generacje, periodyzacja] , essen 1986
 • nomenhäufigkeitsverteilungslisten zur lyrik von paul celan. statistik der substantive und ihrer komposita. 120 s. [listy częstotliwości rzeczowników w liryce paula celana] , essen 1985
stanowisko naukowe, członkostwa i wyróżnienia »
 • dyrektor instytutu grafiki szkoły wyższej psychologii społecznej wydziału zamiejscowego we wrocławiu
 • kierownik zakładu projektowania komunikacji w instytucie dziennikarstwa i komunikacji społecznej uniwersytetu wrocławskiego
 • redaktor naczelny magazynu communication design magazine i serii wydawniczej projektowanie komunikacji