Prowadzący
dr
mariusz wszołek
podsumowanie

lubię design, moją pracę i gwiezdne wojny. wiem, że kluski śląskie muszą mieć dziurkę. rozumiem, że to wszystko nie jest takie proste.

kontakt
kto: adiunkt
tel: 664 143 359

nota biograficzna »

projektant i wykładowca. ukończyłem studia licencjackie na specjalności corporate identity&public relations w szkole wyższej psychologii społecznej. tytuł magistra uzyskałem w instytucie dziennikarstwa i komunikacji społecznej uwr (specjalność: communication design). w 2015 ukończyłem studia doktoranckie na wydziale filologicznym uwr i uzyskałem tytuł doktora nauk humanistycznych. temat rozprawy doktorskiej: dyferencje rynkowe w reklamie – perspektywa komunikacyjna.

zawodowo współpracowałem m.in. z media marktem, anotis, uniwersytetem wrocławskim, noti, ministerstwem nauki i szkolnictwa wyższego, eurobankiem, smava poland, merc, fundacją krzyżowa, galerią wnętrz domar, szkołą wyższą psychologii społecznej, polskim związkiem wędkarskim, rrcc, orłem len, huta julia, hicron, bizlab, libet, esk 2016, villa welschen, viadrina universitat.

na co dzień pracuję w instytucie dziennikarstwa i komunikacji społecznej uniwersytetu wrocławskiego, gdzie prowadzę zajęcia z projektowania komunikacji, pracy kreatywnej, design thinking i strategic design. dodatkowo współpracuję z instytutem grafiki uniwersytetu swps.

naukowo zajmuję się metodologią pracy kreatywnej i pracy projektowej, communication design, corporate identity, design thinking, human centered design, badaniami komunikacji, dyferencjami rynkowymi w reklamie oraz dyskursami wizualnymi.

jestem redaktorem serii wydawniczej „communication design” w instytucie dziennikarstwa i komunikacji społecznej uniwersytetu wrocławskiego. dotychczas opublikowałem: zmiana przez design (przekład i redakcja naukowa), komunikacje w rozmowie 1,2,3,4, reklama – operacjonalizacja pojęcia, communication design – badanie i projektowanie komunikacji, manual reklamy.

zainteresowania projektowe: reklama, corporate identity, projektowanie graficzne, web design, design consulting, strategia komunikacji, design thinking, projektowanie komunikacji.

scientist and designer. researcher and lecturer at the institute of journalism and communication science of university of wroclaw and institute of graphic design university of social science and humanities.

study fields:  advertisement, creativity, differential market in the advertising, communication design, design thinking, human centered design, visual discourse and communication and society theory.

classes: communication design, theory and practice of design, corporate design, web design, package design, information design, creation and data design, design thinking, corporate identity

editor of the series „communication design” at the institute of journalism and communication science of university of wroclaw. publish: zmiana przez design, komunikacje w rozmowie 1, 2, 3, 4, reklama – operacjonalizacja pojęcia, communication design – badanie i projektowanie komunikacji, manual reklamy.

cooperation market: media markt, anotis, uniwersytet wrocławski, noti, ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego, eurobank, smava poland, merc, fundacja krzyżowa, galeria wnętrz domar, uniwersytet swps, polski związek wędkarski, rrcc, orzeł len, huta julia, hicron, bizlab, libet, esk 2016, villa welschen, viadrina universitat.

design fields: commercial, corporate identity, graphic design, web design, design consulting, communication strategy, design thinking, communication design.

zainteresowania naukowe i badawcze »
 • design thinking
 • communication design
 • corporate identity
 • reklama
 • style życia
 • komunikacja społeczna
 • dyferencje rynkowe
 • dyskursy wizualne
publikacje »
monografie i prace zbiorowe:
 1. Wszołek M., 2016, Reklama - perspektywa empiryczna, Libron
 2. Wszołek M., 2015, Reklama - operacjonalizacja pojęcia, Libron
 3. Wszołek M., Fleischer M., Siemes A., Grech m., Bednorz M., 2012, Style życia w komunikacji – komunikacyjna stratyfikacja społeczeństwa polskiego. Libron
 4. Wszołek M., Fleischer M., Siemes A., Grech M., Bednorz M., Fąka P., Jankowska K., 2011, Słownik Polszczyzny Rzeczywistej, siłą rzeczy fragment. Wydawnictwo naukowe primum verbum
  prace redakcyjne:
 1. Wszołek M., Pielużek M., 2018, Manual Communication Design: Antologia, Libron
 2. Wszołek M., 2016, Manual Reklama: podręcznik z zakresu projektowania komunikacji, Libron
 3. Wszołek M., Siemes A., Grech M., 2018, Badanie komunikacji vol. 1, Libron
 4. Wszołek M., Siemes A., Grech M., 2018, Projektowanie komunikacji vol. 1, Libron
 5. Brown T., 2013, Zmiana przez design: jak design thinking zmienia organizacje i wpływa na innowacyjność., Libron, (redakcja naukowa: Wszołek M., Grech M.), Tłumaczenie: Marta Hoffner
 6. Brown T., 2016,Zmiana przez design: jak design thinking zmienia organizacje i wpływa na innowacyjność (II wydanie)., Libron, (redakcja naukowa: Wszołek M., Grech M.), Tłumaczenie: Marta Hoffner
 7. Aicher O., 2016, Świat jako projekt., Libron (redakcja naukowa (Wszołek M., Siemes A.), Tłumaczenie: Renata Darda-Staab, Irena Dębek
 8. (red.) Wszołek M., Graszewicz M., Teorie Komunikacji i Mediów 9., Libron 2016
 9. (red.) Wszołek M., Teorie Komunikacji i Mediów 10., Libron 2017
 10. (red.) Wszołek M., Grech M., Siemes A., Communication Design: badanie i projektowanie komunikacji 5., Libron 2016
 11. (red.) Wszołek M., Grech M., Siemes A., Communication Design: badanie i projektowanie komunikacji 6., Libron 2017
 12. (red.) Wszołek M., communication design: badanie i projektowanie komunikacji 3., Libron, 2014
 13. (red.) Wszołek M., Komunikacje w rozmowie 3. Libron, 2015
 14. (red.) Wszołek M., Komunikacje w rozmowie 2. Libron, 2013
 15. (red.) Wszołek M., Komunikacje w rozmowie 1. Libron 2012
  artykuły 2018:
 1. Wszołek M., 2018, Publiczność vs. Grupa Odniesienia w nauce o komunikacji [w:] Projektowanie komunikacji (red.) Wszołek M., Libron 1.
 2. Wszołek M., 2018, Strategie akcelerujące pracę kreatywną [w:] Dyskurs artystyczny (red.) Habrajska G., Primum Verbum
artykuły 2017:
 1. Wszołek M., 2017, Reklama a Corporate Identity — rola reklamy w procesie konstruowania się wizerunku organizacji [w:] Forum Lingwistyczna (red.) Loewe I., Katowice
 2. Wszołek M., 2017, Styl życia w komunikacji społeczeństwa [w:] Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611
 3. Wszołek M., Moszczyński M., Mackiewicz P., 2017, Wpływ barwy i etykiety opakowań na postrzeganie produktu – wyniki badań empirycznych [w:] Communication Design: Badanie i projektowanie komunikacji 6 (red.) Wszołek M., Siemes A., Grech M., Libron, 77-123
 4. Wszołek M., 2017, Dyferencje rynkowe w reklamie - wyniki badań [w:] Manual - reklama. Podręcznik z zakresu projektowania komunikacji (red.) Wszołek M., Libron, 189-242
 5. Wszołek M., 2017, Reklama - polityka komunikacyjna [w:] Manual - reklama. Podręcznik z zakresu projektowania komunikacji (red.) Wszołek M., Libron,
 6. Wszołek M., 2017, Jak wpadać na pomysły - strategie akcelerujące pracę kreatywną [w:] Manual - reklama. Podręcznik z zakresu projektowania komunikacji (red.) Wszołek M., Libron, s. 269-292
  artykuły 2016:
 1. Wszołek M., 2016 Obraz pojęcia reklamy w komunikacjach- wyniki badań [w:] Dziennikarstwo i Media 7 (red.) Borkowski I., Wrocław
 2. Wszołek M., 2016, O dwóch dyskursach mówienia o reklamie [w:] Communication Design: Badanie i Projektowanie Komunikacji 5 (red.) Wszołek M., Grech M., Siemes A., Wrocław, Libron, s. 43—56
 3. Wszołek M., Grech M., 2016, Komentarz do wydania II Zmiana Przez Design: jak design thinking zmienia organizacje i wpływa na innowacyjność [w:] Zmiana Przez Design: jak design thinking zmienia organizacje i wpływa na innowacyjność, Brown T., Wrocław, Libron, s. 11—20
 4. Wszołek M., 2016, O dwóch dyskursach mówienia o reklamie, [w:] Teorie Komunikacji i Mediów 8 (red.) Graszewicz M., Atut, s. 19—32
 5. Wszołek M., 2016, Funkcjonalna i strukturalna typologia reklamy [w:] Strategie twórcze w działaniu, (red.) Habrajska G., Ślósarska J., Łódź, Primum Verbum, s. 64-85
 6. Wszołek M., 2016, Poetyka reklamy wiodącej [w:] Dziennikarstwo i Media (red.) Borkowski I., Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2. 33-44
 7. Wszołek M., 2016, Dyskursywne funkcjonały wizualne, [w:] komunikatywizm i przyszłość nauki XXI wieku (red.) Habrajska G., Primum Verbum, s. 373-393
artykuły 2015:
 1. Wszołek M., 2015, Moszczyński K., Algorytmizacja procesów projektowych [w:] Communication Design: badanie i projektowanie komunikacji 4 (red.) Grech M., Kraków, Libron, 2015, s. 173-195
 2. Wszołek M., 2015, Konstrukcja wizerunku płci w reklamie lat 20., 30., 40., wyniki badań [w:] Znaczenia: kultura-komunikacja-społeczeństwo, Wrocław, ATUT, 2015, s.
 3.  Wszołek M., 2015, Dyferencje rynkowe w reklamie [w:] Dziennikarstwo i Media (red.) Borkowski I., Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego s. 237-247
artykuły 2014:
 1. Wszołek M., 2014, Dyferencje rynkowe w reklamie - operacjonalizacja pojęcia [w:] teorie komunikacji i mediów 7 (red.) graszewicz m., stasiuk-krajewska k., wrocław
 2. Wszołek M., 2014, Droga przez mękę - proces projektowania komunikacji [w:] góry i wędrowanie. prace ofiarowane profesorowi tomaszowi stępniowi (red.) pacuła j., bielsko-biała
artykuły 2013:
 1. Wszołek M., 2013, Manipulacja barwą w obszarze znaku marki – wyniki badań empirycznych [w:] teorie komunikacji i mediów 6, graszewicz m., jastrzębski j.,
 2. Wszołek M., 2013, Zmiana paradygmatu w projektowaniu – o zrównoważonym projektowaniu komunikacji [w:] komunikacje w rozmowie 2, wszołek m.,
 3. Wszołek M., 2013, Scenariusze autoprezentacyjne – wyniki badań, [w:] communication design: badanie i projektowanie komunikacji, grech m., siemes a.,
artykuły 2012:
 1. wszołek m., od inżyniera do designer – operacjonalizacja przestrzeni pracy projektowej, [w:] komunikacje w rozmowie 1, wszołek m, libron 2012
 2. wszołek m., operacjonalizacja przestrzeni badawczej – information design, [w:] communication design, projektowanie i badanie komunikacji, grech m. liberska-kinderman, libron, 2012, 23-55
 3. wszołek m., konstrukcja miłości w polskiej i niemieckiej kulturze – wyniki interkulturowych badań empirycznych [w:] sytuacja komunikacyjna i jej parametry. świat tekstu & świat dyskursu. 2012
artykuły 2011:
 1. bednorz m., grech m., wszołek m., krótka recenzja z wystawy, pokazać, wyjaśnić, prowadzić’, [w:] communication design magazine, http://cd-magazine.uni.wroc.pl/artykul/krotka_recenzja_z_wystawy_pokazac_wyjasnic_prowadzic/, 2011, wrocław, 27.10.2011
 2. wszołek m., komunikacyjna kompetencja przestrzenna – wyniki badań empirycznych, [w:] teorie komunikacji i mediów 4, graszewicz m., jastrzębski j., 2011
artykuły 2010:
 1. wszołek m., projekcja wzornictwa na percpecję i emocje grup odniesienia na przykładzie logo wybranej firmy, [w:] teorie komunikacji i mediów 2, graszewicz m., jastrzębski j., wydawnictwo atut, 2008, 241-251
 2. wszołek m., wzornictwo w badaniach empirycznych, [w:] współczesne teorie komunikacji 2, łaba a., wydawnictwo atut, 2009, 291-299
 3. wszołek m., mity i kity komunikacji, mediów i reklamy, [w:] pr w rp, gackowski t., gackowska a., dziedzic j., seria wydawnicza ogólnopolskich zjazdów analityków knopm, 2010, 154-163
 4. wszołek m., kognitywny wizerunek w kontekście komunikacji interkulturowej, [w:] poznawać, tworzyć, komunikować, 2010, łódź
stanowisko naukowe, członkostwa i wyróżnienia »
 • stypendysta ministra nauki i szkolnictwa wyższego w roku 2009/2010
 • stypendysta ministra nauki i szkolnictwa wyższego w roku 2010/2011
 • stypendysta programu rozwojowego uniwersytetu wrocławskiego w roku 2011/2012
 • stypendysta programu rozwojowego uniwersytetu wrocławskiego w roku 2012/2013
 • grant wewnętrzny na finansowanie projektów badawczych wydziału filologicznego uwr 2013/2014
 • grant wewnętrzny na finansowanie projektów badawczych wydziału filologicznego uwr 2014/2015