Prowadzący
dr
karolina lachowska
podsumowanie

nie ma czego podsumowywać. podsumowania są zawsze na końcu, a to dopiero początek.

kontakt
kto: wykładowca

nota biograficzna »
 • 2014 - obrona pracy doktorskiej
 • 2008 - 2012 studia doktoranckie wydział filologiczny uniwersytet wrocławski
 • 2006-2008  instytut dziennikarstwa i komunikacji społecznej, uniwersytet  wrocławski, specjalność public relations
 • 2003-2006 wyższa szkoła humanistyczno-ekonomiczna w łodzi, dziennikarstwo i komunikacja społeczna,  specjalność dziennikarz prasy, radia i telewizji.
specjalizacje badawcze »
 • badania empiryczne
 • konstruktywizm
 • teoria systemów
 • corporate identity
 • terroryzm jako zjawisko komunikacyjne (doktorat)
najważniejsze publikacje »
 • 2013a: Komunikacyjne aspekty terroryzmu w Hiszpanii i we Włoszech. Analiza porównawcza [w:] Teorie komunikacji i mediów 6, red. Marek Graszewicz, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2013
 • 2013b: Are all terrorists muslim? Image of the terrorism and terrorist among the european students (razem z Marcinem Pielużkiem) [w:] It's not all black and white: perspectives on otherness, red. Nika Skof, Tadej Pirc, A Priori, Ljubljana 2013
 • 2012a: Komunikacyjne aspekty terroryzmu w Hiszpanii [w:] Teorie komunikacji i mediów 5, red. Marek Graszewicz, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2012
 • 2012b: Uniwersytet Wrocławski w perspektywie jego zalet i wad (razem z Marcinem Pielużkiem) [w:] Wizerunek Uniwersytetu Wrocławskiego w oczach studentów studiów stacjonarnych, (red.) Maurycy Graszewicz, Dominik Lewiński, Karina Stasiuk-Krajewska, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2012
 • 2012c: Jaki jest i jaki powinien być Uniwersytet Wrocławski? (razem z Marcinem Pielużkiem) [w:] Wizerunek Uniwersytetu Wrocławskiego w oczach studentów studiów stacjonarnych, (red.) Maurycy Graszewicz, Dominik Lewiński, Karina Stasiuk-Krajewska, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2012
 • 2012d: "Lesby i pedały” – konteksty komunikacyjne związane ze środowiskami LGBT wśród użytkowników Internetu (razem z Marcinem Pielużkiem) [w:] Badanie i projektowanie komunikacji 1, (red.) Michał Grech, Annette Siemies, Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, Kraków, 2012. 2012
 • 2011: Wizerunek miejscowości turystycznej na przykładzie Dusznik-Zdroju. Wstępny raport z badań (razem Maurycym Graszewiczem i Marcinem Pielużkiem) [w:] Teorie komunikacji i mediów 4, red. Marek Graszewicz i Jerzy Jastrzębski, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2011
 • 2010b: Indymedia - model mediów społecznie zaangażowanych, (razem z Marcinem Pielużkiem) [w:] Przestrzenie komunikowania (red. I. Borkowski, K. Stasiuk-Krajewska), Wrocław 2010
 • 2010a: Terroryzm jako zjawisko komunikacyjne, [w:] Teorie komunikacji i mediów (red. M. Graszewicz, J. Jastrzębski), Wrocław 2010