Prowadzący
dr
kamil olender
podsumowanie
myślę, więc jestem. jestem, więc obserwuję, słucham, komunikuję. i tak dalej, i tak dalej. a więc wszystko jest w porządku.

 

kontakt
kto: adiunkt

nota biograficzna »
wykładowca, badacz i szkoleniowiec. tytuł doktora uzyskany w 2019 (temat pracy: wartości w języku polskich partii politycznych w internecie w okresie okołowyborczym w 2015 roku). w swoich badaniach zajmuje się internetem w aspekcie komunikacyjnym, a szczególnie stykiem polityki i aksjologii. interesuje go wpływ narzędzi z zakresu web 2.0 (social media, aplikacje mobilne itp.) na zachodzące komunikacje. współpracuje z instytutem dziennikarstwa i komunikacji społecznej na uniwersytecie wrocławskim i katedrą grafiki na uniwersytecie swps. prowadzi zajęcia z zakresu metod prezentacji osobistej, project managementu, technik i strategii negocjacyjnych, semiotyki, systemów orientacyjnych oraz teorii komunikacji. ponadto prowadzi (grupowe oraz indywidualne) treningi kompetencyjne w obszarze komunikacji (także interkulturowej) i wystąpień publicznych. autor licznych artykułów o tematyce funkcjonowania wartości w języku aktantów polityki w social mediach, w tym poświęconych analizie poszczególnych polaryzujących konstruktów w komunikacjach.
zainteresowania badawcze »
 • communication design
 • badania dyskursu politycznego
 • systemy orientacyjne
 • semiotyka
 • aksjologia
 • komunikacja interkulturowa
 • procesy negocjacyjne
publikacje »
 • olender k., 2022,  cities and human experience– the touchpoints of space perception and wayfinding systems from the perspective of communication design, „loci communes. international journal of studies on spaces in arts and humanities, anthropology and architecture”, vol. 2.
 • grech m., notarp u., olender k., 2022. bilder nationaler identität in polen, russland und deutschland. nationale identität in  neujahrsansprachen der präsidenten polens, russlandsund deutschlands. (in:) olender k., siemes a., wszołek m. (eds.) (2022) serdecznie mf. księga jubileuszowa. wrocław: wydawnictwo libron – filip lohner, pp. 101 - 136.
 • olender k., 2022,  strategie komunikacyjne w polityce na przykładzie przemówienia jarosława kaczyńskiego w czasie strajku kobiet w 2020 roku [w:] perswazja językowa w różnych dyskursach, t. 7 [red.] a. klimkiewicz,  gdańsk, s. 85-96.
 • olender k., 2021, globalne procesy erozji demokracji w perspektywie czynników politycznych, społecznych i medialnych, "horyzonty polityki",12(39), 89‑104. DOI: 10.35765/HP.1993.
 • olender k., 2021, using the linguistics and communication research to create ideological description of politics based on example of the polish political system [w:] junge slavistik im dialog x (red.) weigl a., nubler n., lis t., mrowiński d., hansen l., krumbeck s., hamburg.
 • olender k., 2020, gps (w) mózgu, czyli jak projektować systemy orientacyjne dla użytkownika [w:] projektowanie komunikacji vol. 3.
 • olender k., 2019, wartości we wpisach polskich partii politycznych w internecie w okresie okołowyborczym, wrocław.
 • olender k., 2019, jak projektować komunikację o polityce? przegląd najczęściej stosowanych kategoryzacji ideologicznych partii politycznych [w:] projektowanie komunikacji vol. 2 (red.) grech m., siemes a., wszołek m., wrocław
 • olender k., 2018, obraz polski w dyskursie partii korwin w okresie okołowyborczym w social mediach [w:] badanie komunikacji vol. 1, (red.) grech m., siemes a., wszołek m., wrocław.
 • olender k., 2017, obraz uchodźców w dyskursie wybranych polskich partii politycznych [w:] badanie i projektowanie komunikacji vol. 6 (red.) grech m., siemes a., wszołek m., wrocław.
 • olender k., 2017, wybrane strategie perswazyjne w języku polityki, humanitarian corpus, issue 11/2017, s. 112-117.
 • olender k., 2017,  funkcjonowanie polskich ugrupowań politycznych w social mediach- wyniki z obserwacji [w:] dyskursy władzy (red.) gruntkowska d., moroz j., świrko-pilipczuk j., szwabowski o., gdańsk.
 • olender k., 2017,  język największych partii politycznych w polsce w okresie okołowyborczym. wyniki badań korpusowych [w:] teorie komunikacji i mediów. 10 (red.) m. wszołek, wrocław.
 • grochowina m., olender k., 2017, symbole kolektywne jako elementy dystynktywne kultur, culturological almanac, issue 3/2017, s.81-87.
 • olender k., 2016, problematyka wartości w polskim językoznawstwie – przegląd badań i teorii [w:] znaczenia. kultura, komunikacja, społeczeństwo, nr 13.
 • olender k., 2016, wartości w kampanii prezydenckiej w 2015 roku. analiza porównawcza wpisów andrzeja dudy i pawła kukiza w serwisie facebook, [w:] teorie komunikacji i mediów, t.9, (red.) m. graszewicz, m. wszołek, wrocław (w druku).
 • matyja a., olender k., 2016, autostereotypy polaków w memach internetowych [w:] teorie komunikacji i mediów, t.8, (red.) m. graszewicz, wrocław.
 • olender k., 2016, językowe środki perswazji w reklamie telewizyjnej [w:] communication design: badanie i projektowanie komunikacji 5 (red.) m. grech, a. siemes
 • olender k., 2016, ikonizacja komunikacji w internecie na przykładzie serwisu facebook [w:] komunikacja w świecie 2.0, wpływ kultury współuczestnictwa na język i literaturę (red.) a. niekrewicz, b. walczak, j. żurawska-chaszczewska, gorzów wielkopolski.
 • olender k., 2015, rzecz o polityce. werbalne aspekty technik wywierania wpływu na przykładzie orędzia andrzeja dudy, [w:] znaczenia. kultura, komunikacja, społeczeństwo, nr 12.
 • olender k., 2015, metody autoprezentacyjne w Internecie na przykładzie serwisu społecznościowego [w:] communication design: badanie i projektowanie komunikacji 4 (red.) m. grech, a. siemes
 • olender k., 2014,  językowe i pozajęzykowe aspekty komunikacji przedstawicieli pokolenia y w internecie na przykładzie serwisu facebook [w:] kreatywność językowa w przestrzeni medialnej (red.) k. burska, b. cieśla, łódź.
stanowisko naukowe, członkostwa i wyróżnienia »
 • grant wewnętrzny na finansowanie projektów badawczych wydziału filologicznego uwr 2017/2018
 • stypendium rektora uniwersytetu wrocławskiego dla najlepszych doktorantów w latach akademickich: 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18
 • stypendysta programu rozwojowego uniwersytetu wrocławskiego w roku 2014/2015