Prowadzący
dr
kamil olender
podsumowanie
myślę, więc jestem. jestem, więc obserwuję, słucham, komunikuję. i tak dalej, i tak dalej. a więc wszystko jest w porządku.

 

kontakt
kto: adiunkt

nota biograficzna »
wykładowca, badacz i szkoleniowiec. tytuł doktora uzyskany w 2019 (temat pracy: wartości w języku polskich partii politycznych w internecie w okresie okołowyborczym w 2015 roku). w swoich badaniach zajmuje się internetem w aspekcie komunikacyjnym, a szczególnie stykiem polityki i aksjologii. interesuje go wpływ narzędzi z zakresu web 2.0 (social media, aplikacje mobilne itp.) na zachodzące komunikacje. współpracuje z instytutem dziennikarstwa i komunikacji społecznej na uniwersytecie wrocławskim i katedrą grafiki na uniwersytecie swps. prowadzi zajęcia z zakresu metod prezentacji osobistej, project managementu, technik i strategii negocjacyjnych, semiotyki, systemów orientacyjnych oraz teorii komunikacji. ponadto prowadzi (grupowe oraz indywidualne) treningi kompetencyjne w obszarze komunikacji (także interkulturowej) i wystąpień publicznych. autor licznych artykułów o tematyce funkcjonowania wartości w języku aktantów polityki w social mediach, w tym poświęconych analizie poszczególnych polaryzujących konstruktów w komunikacjach.
zainteresowania badawcze »
 • communication design
 • badania dyskursu politycznego
 • systemy orientacyjne
 • semiotyka
 • aksjologia
 • komunikacja interkulturowa
 • procesy negocjacyjne
publikacje »
 • olender k., 2022,  strategie komunikacyjne w polityce na przykładzie przemówienia jarosława kaczyńskiego w czasie strajku kobiet w 2020 roku [w:] perswazja językowa w różnych dyskursach, t. 7 [red.] a. klimkiewicz,  gdańsk, s. 85-96.
 • olender k., 2021, globalne procesy erozji demokracji w perspektywie czynników politycznych, społecznych i medialnych, "horyzonty polityki",12(39), 89‑104. DOI: 10.35765/HP.1993.
 • olender k., 2021, using the linguistics and communication research to create ideological description of politics based on example of the polish political system [w:] junge slavistik im dialog x (red.) weigl a., nubler n., lis t., mrowiński d., hansen l., krumbeck s., hamburg.
 • olender k., 2020, gps (w) mózgu, czyli jak projektować systemy orientacyjne dla użytkownika [w:] projektowanie komunikacji vol. 3.
 • olender k., 2019, wartości we wpisach polskich partii politycznych w internecie w okresie okołowyborczym, wrocław.
 • olender k., 2019, jak projektować komunikację o polityce? przegląd najczęściej stosowanych kategoryzacji ideologicznych partii politycznych [w:] projektowanie komunikacji vol. 2 (red.) grech m., siemes a., wszołek m., wrocław
 • olender k., 2018, obraz polski w dyskursie partii korwin w okresie okołowyborczym w social mediach [w:] badanie komunikacji vol. 1, (red.) grech m., siemes a., wszołek m., wrocław.
 • olender k., 2017, obraz uchodźców w dyskursie wybranych polskich partii politycznych [w:] badanie i projektowanie komunikacji vol. 6 (red.) grech m., siemes a., wszołek m., wrocław.
 • olender k., 2017, wybrane strategie perswazyjne w języku polityki, humanitarian corpus, issue 11/2017, s. 112-117.
 • olender k., 2017,  funkcjonowanie polskich ugrupowań politycznych w social mediach- wyniki z obserwacji [w:] dyskursy władzy (red.) gruntkowska d., moroz j., świrko-pilipczuk j., szwabowski o., gdańsk.
 • olender k., 2017,  język największych partii politycznych w polsce w okresie okołowyborczym. wyniki badań korpusowych [w:] teorie komunikacji i mediów. 10 (red.) m. wszołek, wrocław.
 • grochowina m., olender k., 2017, symbole kolektywne jako elementy dystynktywne kultur, culturological almanac, issue 3/2017, s.81-87.
 • olender k., 2016, problematyka wartości w polskim językoznawstwie – przegląd badań i teorii [w:] znaczenia. kultura, komunikacja, społeczeństwo, nr 13.
 • olender k., 2016, wartości w kampanii prezydenckiej w 2015 roku. analiza porównawcza wpisów andrzeja dudy i pawła kukiza w serwisie facebook, [w:] teorie komunikacji i mediów, t.9, (red.) m. graszewicz, m. wszołek, wrocław (w druku).
 • matyja a., olender k., 2016, autostereotypy polaków w memach internetowych [w:] teorie komunikacji i mediów, t.8, (red.) m. graszewicz, wrocław.
 • olender k., 2016, językowe środki perswazji w reklamie telewizyjnej [w:] communication design: badanie i projektowanie komunikacji 5 (red.) m. grech, a. siemes
 • olender k., 2016, ikonizacja komunikacji w internecie na przykładzie serwisu facebook [w:] komunikacja w świecie 2.0, wpływ kultury współuczestnictwa na język i literaturę (red.) a. niekrewicz, b. walczak, j. żurawska-chaszczewska, gorzów wielkopolski.
 • olender k., 2015, rzecz o polityce. werbalne aspekty technik wywierania wpływu na przykładzie orędzia andrzeja dudy, [w:] znaczenia. kultura, komunikacja, społeczeństwo, nr 12.
 • olender k., 2015, metody autoprezentacyjne w Internecie na przykładzie serwisu społecznościowego [w:] communication design: badanie i projektowanie komunikacji 4 (red.) m. grech, a. siemes
 • olender k., 2014,  językowe i pozajęzykowe aspekty komunikacji przedstawicieli pokolenia y w internecie na przykładzie serwisu facebook [w:] kreatywność językowa w przestrzeni medialnej (red.) k. burska, b. cieśla, łódź.
stanowisko naukowe, członkostwa i wyróżnienia »
 • grant wewnętrzny na finansowanie projektów badawczych wydziału filologicznego uwr 2017/2018
 • stypendium rektora uniwersytetu wrocławskiego dla najlepszych doktorantów w latach akademickich: 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18
 • stypendysta programu rozwojowego uniwersytetu wrocławskiego w roku 2014/2015