Absolwent
mgr
monika bednorz
podsumowanie

„nie powtarzać się... nie nudzić się... zawsze wynajdywać coś nowego... przejść samego siebie... zaskakiwać się... krytykować... zacząć jeszcze raz od początku... dać sobie czas... nigdy nie oszukiwać... słuchać... dyskutować... decydować...”

patrick jouin

kontakt
kto: absolwentka

zainteresowania »
od planowania strategicznego, poprzez fascynację badaniami komunikacji, na project management kończąc dzisiaj. co jutro, to się okaże
praca magisterska »
  • tytuł pracy magisterskiej: koncept czasu wolnego
  • promotor: prof. dr hab. michael fleischer
obecnie »
pracuję jako project manager w lemon sky j. walter thompson poland