Ludzie
mgr
martyna gliniecka
kto: doktorantka
tel: 691-582-861
mgr
marta grabeus
kto: absolwentka
mgr
aggie cooke
kto: absolwentka
mgr
monika bednorz
kto: absolwentka
mgr
karolina łazowska
kto: absolwentka
mgr
joanna burska
kto: absolwentka
mgr
marcin bartusik
kto: absolwent
tel: marcin.bartusik@gmail.com
mgr
kamil olender
kto: doktorant
mgr
hanna mytych
kto: absolwentka
mgr
aleksandra dobras
kto: absowlentka
mgr
arkadiusz haławin
kto: absolwent
mgr
anna maria borecka
kto: absolwentka
mgr
agnieszka tokarska
kto: absolwentka
mgr
aleksandra maj
kto: absolwentka
tel: 519-380-538
mgr
gabi czesak
kto: absolwentka
Aktualności
spotkania wkrótce TEDxUWr organizowany przez studentów communication design
kto: studenci V roku communication design
gdzie: wrocław
spotkania cdn. – pożegnalne wydarzenie studentów V roku
kto: studenci V roku communication design
gdzie: idiks uwr