Kontakt
dane teleadresowe

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Wrocławski

ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wrocław

tel. 71 375 79 00
fax 71 375 79 01

sekretariat@dziennikarstwo.uni.wroc.pl
comdes@uwr.edu.pl

Dziekanat Wydziału Filologicznego

pl. Biskupa Nankiera 15
50-996 Wrocław

Uniwersytet Wrocławski
gmach Główny

pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław

formularz kontaktowy