Aktualności
tylko pozory nie mylą – siemes, fleischer, grech

szanowni państwo,

po dłuższym okresie przerwy związanym z sytuacją pandemiczną wracamy do naszych cyklicznych spotkań w ramach serii „tylko pozory nie mylą”. tym razem o swojej książce, o symbolach kolektywnych w nowym wydaniu opowiedzą: annette siemes, michael fleischer i michał grech.

na spotkanie zapraszamy 28 kwietnia 2022 r. w czwartek o godzinie 18 do wrocławskiego domu literatury – klubu proza.szczegóły

projekt jest próbą rekonstrukcji i opisu rozwoju współczesnych polskich i niemieckich symboli kolektywnych. chodzi w nim zarówno o odkrycie funkcjonujących aktualnie symboli kolektywnych oraz o ustalenie ich hierarchii i semantyzacji, jak również o pokazanie, w jaki sposób analizowany zestaw symboli rozwinął się na przestrzeni ostatnich 27 lat. pierwsze badanie przeprowadzone zostało w roku 1993 w polsce. dla umożliwienia porównań międzykulturowych ta sama analiza przeprowadzona została również w niemczech i w rosji. w roku 2000 wykonane zostało kolejne badanie (tym razem już tylko w polsce), mające na celu sprawdzenie prognozowanej przez teorię stabilności symboliki kolektywnej, to znaczy, uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy oraz na ile zestaw symboli oraz ich semantyka zmieniają się w czasie. uzyskane wtedy dane wykazały daleko idącą stabilność tej symboliki. nasze aktualne badanie ma na celu ponowne sprawdzenie tej cechy, tyle że po jeszcze większym upływie czasu.
badanie przeprowadzone zostało w trzech nadbudowujących na sobie etapach. najpierw ustalono listę częstości podanych przez respondentów słów (pierwszy etap), następnie hierarchię oceny słów wybranych do drugiego etapu badania, a w trzecim etapie semantyzację analizowanych słów, porównując na każdym etapie aktualne dane z uzyskanymi w poprzednich badaniach.

 

 

info
  • kto: michael fleischer, michał grech, annette siemes
  • kiedy: 28.04.2022, g. 18
  • gdzie: wrocławski dom literatury klub proza
Aktualności
wernisaż wystawa communication design
kto: communication design
gdzie: instytut dziennikarstwa i komunikacji społecznej