Aktualności
reklama – operacjonalizacja pojęcia

uprzejmie informujemy, że nakładem krakowskiego wydawnictwa libron ukazała się książka dr. mariusza wszołka pt.”reklama – operacjonalizacja pojęcia”.  jest to pierwsza z trzech planowanych publikacji autora z zakresu reklamy i dyferencji rynkowych. pierwsza książka ma charakter podręcznikowy z zakresu komunikacyjnych mechanizmów reklamy. z recenzji prof. dr. hab. tomasza stępnia: w konkluzji chciałbym stwierdzić, że recenzowana książka jest konsekwentnym rozwinięciem konstruktywistycznej teorii komunikacji i jej aplikacją do nowej problematyki badawczej, jest nowym ujęciem problematyki reklamy i jej operacjonalizacją w powiązaniu z kompleksem problematyki projektowania komunikacji. uważam książkę mariusza wszołka za cenne merytorycznie i metodologicznie przedsięwzięcie badawcze, w znacznym stopniu poszerzające wiedzę o komunikacji społecznej we współczesnej polsce, o poetyce i pragmatyce reklamy.  fragment książki

w niniejszej publikacji omawiam pojęcie reklamy w perspektywie kilku wiodących paradygmatów. część dostępnych na polskim rynku wydawniczym publikacji z zakresu reklamy zwykła się rozpoczynać od słów: „reklama towarzyszy nam od zarania dziejów” albo: „jaka reklama jest, każdy widzi”, a nawet: „reklama jest wszechobecna, dlatego staje się istotnym elementem badań naukowych”. mnie interesowało przede wszystkim to, czym w ogóle jest reklama i w jaki sposób działa, oraz co to znaczy, że działa; czyli zrobienie kroku wstecz, by móc zobaczyć to, co niektórzy ryzykownie założyli, że istnieje. 

— mariusz wszołek

info
  • szczegółowe informacje: link
  • wydawnictwo: libron
  • isbn: 978-83-62196-49-4
  • ilość stron: 230
  • księgarnia: link
  • do pobrania: pdf
Aktualności
wernisaż wystawa communication design
kto: communication design
gdzie: instytut dziennikarstwa i komunikacji społecznej