Aktualności
projektowanie treści w wymiarze communication design

tekst — jaki jest, każdy widzi. czy aby na pewno? wszak to tylko pewna interpretacja! jaki jest kontekst danego tekstu, co za tym stoi, a co za tym idzie — o tym możecie państwo przeczytać więcej w nowej książce katarzyny płoszaj pt. „projektowanie treści w wymiarze communication design”, która ukazała się nakładem wydawnictwa libron*. dr płoszaj podejmuje w publikacji istotne w projektowaniu tematy, takie jak: estetyka treści, content design, text design, creative writing, copywriting czy ux writing. to must-read każdego mola książkowego i freaka tekstowego, ale nie tylko.

 nota z okładki

content design, text design, creative writing, copywriting, ux writing — eksploracja tych zagadnień to meritum tej książki na temat projektowania treści w formach wizualnych, audiowizualnych oraz tekstowych (m.in. w postaci tekstów użytkowych, wizerunkowych czy literackich). do kluczowych elementów tego opracowania należy także konceptualizacja i operacjonalizacja pojęcia «estetyka treści» w kontekście merytoryczno-emocjonalnych atrybutów designu. oprócz głównych zagadnień nie mniej istotne są wątki poboczne, umożliwiające rozpatrywanie poruszonych tutaj kwestii wieloaspektowo i wieloperspektywicznie, czyli w duchu eksploracji prowadzonych w wymiarze communication design.

informacje wydawnicze
  • autor: katarzyna płoszaj
  • wydawnictwo: libron
  • liczba stron: 522
  • isbn:978-83-66269-62-0
  • całość do pobrania w ramach wolnego dostępu na stronie wydawnictwa libron
Aktualności
wernisaż wystawa communication design
kto: communication design
gdzie: instytut dziennikarstwa i komunikacji społecznej