Aktualności
warsztat design thinking jako metoda rozwiązywania problemów (prawa)

po raz piąty zapraszamy zainteresowanych do udziału w interdyscyplinarnym i interkulturowym warsztacie myślenia projektowego. wykorzystujemy metodę design thinking do projektowania zmiany (change by design) w różnych dziedzinach naszego życia. w tym roku zadajemy pytanie, czy doświadczenia projektowe można wykorzystać w prawie, konkretnie w kontekście ochrony naszej prywatności (a więc jednego z praw podstawowych wszystkich europejczyków), a jeszcze konkretniej w kontekście rodo? co się stanie, gdy w obszarze prawa wprowadzimy projektowanie zorientowane na człowieka i projektowanie partycypacyjne? innymi słowy chodzi nam o projektowanie prawa i informacji o prawie zrozumiałych dla tych, którzy chcą, muszą, powinni z niego korzystać.

punkt wyjścia: prawo projektują i stosują ludzie dla ludzi, ale czy z myślą o człowieku jako jego użytkowniku? dotyczy ono wszystkich, ale nie każdy wie, jak z niego skorzystać. każdy, kto czyta nasze zaproszenie, jest userem prawa i w tym kontekście przysługują mu gwarancje i prawa opisane w prawie europejskim- np. w rodo. „co to jest” (prawdopodobnie) już wszyscy wiemy. musimy przecież wiedzieć, w co klikamy. ale czy wiemy, co to zmienia i jak zmienia, jak działa, jak to zrozumieć? to zbyt skomplikowane? właśnie! prawo z reguły dla zwykłego śmiertelnika jest zbyt skomplikowane. legal design pokazuje, że nie zawsze musi tak być. zmiana przez design to radość tworzenia, szczególnie, jeżeli swoimi kompetencjami i pomysłami, jak w przypadku naszego warsztatu, można dzielić się z innymi. kreatywnie razem z innymi dla innych. w wyjątkowej atmosferze pracy. w sercu lasu teutoburskiego.

metoda: będziemy poznawać i eksplorować metodę design thinking krok po kroku. będziemy pracować w małych interdyscyplinarnych i interkulturowych zespołach, wspierając je wiedzą z zakresu dynamiki grupowej. w celu optymalnego pobudzenia wyobraźni i kreatywności naszych uczestników, będziemy pracować nad konkretnym problemem – dotyczącym zasad komunikowania zasad ochrony prywatności – poszukując dla niego przy pomocy technik i narzędzi twórczego myślenia takiego rozwiązania projektowego, które pozwoliłoby je prościej i przyjaźniej dla użytkownika zapisać i zaimplementować. pracujemy z myślą o praktycznym wykorzystaniu prototypów.warunki uczestnictwa

uczestnictwo:

zapraszamy zainteresowanych projektowaniem komunikacji, multiplikatorów i studentów z polski i niemiec, z różnych kierunków i wszelkich dziedzin, nie tylko prawników i designerów, którzy nie ukończyli 27 lat; ciekawych świata, zmiany przez design, zmotywowanych do pracy warsztatowej w interkulturowym i interdyscyplinarnym zespole. pracujemy w trzech językach: angielski, niemiecki i polski.

terminy:

zgłoszenia: do 05.02.19 za pomocą linku

dzień przyjazdu – poniedziałek 18.02.19 do godz. 17.
godz. 17- przywitanie uczestników, kolacja i runda zapoznawcza
początek programu – wtorek 19.02.19 o 9.30
koniec programu o godz. 14 sobota 23.02.19
wyjazd uczestników do niedzieli 24.02.19 do godz. 11. 00

koszt:

60 euro (pobyt/nocleg/wyżywienie/materiały) + koszty podróży (zwrot kosztów podróży w wysokości stawki zryczałtowanej ok. 140 zł. po rozliczeniu projektu). warsztaty są dofinansowane przez polsko—niemiecką współpracę młodzieży

 

zaproszenie w języku niemieckim [deutsch]: legaldesign_oerling

organizatorzy i kontakt

miejsce:

villa welchen, am lehmstich 15, oerlinghausen (villawelschen.de)

osoba kontaktowa:

dr dorota płuchowska (dorotapluchowska@gmail.com)

organizatorzy:

hvhs st.hedwigs-haus e.v. institut für migrationsund aussiedlerfragen w oerlinghausen (www.st-hedwigshaus.de) katedra grafiki uniwersytet swps. filia we wrocławiu (https://grafika.swps.pl/#)
polsko-niemiecka współpraca młodzieży (http://www.pnwm.org)

team/prowadzenie:

dr dorota płuchowska – trener komunikacji interkulturowej, wykładowca katedry grafiki uniwersytetu swps i zespołu communication design w instytucie dziennikarstwa i komunikacji społecznej uniwersytetu wrocławskiego

dr mariusz wszołek - projektant i wykładowca katedry grafiki uniwersytetu swps i zespołu communication design w instytucie dziennikarstwa i komunikacji społecznej uniwersytetu wrocławskiego

mgr jędrzej stępniowski – prawnik, wykładowca grafiki uniwersytetu swps

Aktualności
wernisaż wystawa communication design
kto: communication design
gdzie: instytut dziennikarstwa i komunikacji społecznej