Aktualności
nowa książka „badanie komunikacji / projektowanie komunikacji vol. 3”

z nieskrywaną radością przekazujemy w państwa ręce kolejną odsłonę serii „projektowanie komunikacji”, a zarazem następną, trzecią już część „badania komunikacji” i „projektowania komunikacji”. ze względów wydawniczych, organizacyjnych, a także (może głównie) porządkujących zdecydowaliśmy się na połączenie dwóch odrębnych wcześniej tytułów.

tradycyjnie już w naszej serii prezentujemy szeroki zakres tematyczny, którego wspólnym mianownikiem jest komunikacja. tym razem teksty odwołują się do czterech wybranych obszarów: (sub)kultury, wizerunki i konstrukty, dyskurs i komunikacje oraz praktyka projektowania.ze wstępu

pierwsze z poruszanych w nowym tomie zagadnień odnosi się do tematyki komunikacji i wizerunku poszczególnych supragrup w systemie społecznym. tę część, a zarazem cały tom otwiera tekst michaela fleischera i annette siemes, stanowiący analizę świadomości i przynależności subkulturowej młodzieży. autorzy przedstawiają wyniki trzech przeprowadzonych przez nich ankiet w zakresie znajomości subkultur, dyferencjacji w wymiarze komunikacyjnym oraz stosowania określeń pokoleniowych. kolejny tekst, autorstwa oliwii kopcik, zawiera analizę tematyczną i wizualną czasopisma anarchopunkowego. tę część zamyka artykuł klaudii bracisiewicz, porównujący w wyniku badań empirycznych pojęć: pedał, gej, homoseksualista.

drugi obszar skupia się na badaniach wizerunkowych zarówno poszczególnych osób, zbiorowości jak i – bardziej szczegółowo – konstruktów. w tej części autorzy annette siemes, beata trawińska, anna barańska-szmitko i andrei turko  przeanalizowali: świadomość na temat sczytów klimatycznych oraz globalnego ocieplenia, konstruowanie i semantyki pojęcia siły, wizerunek znanego youtubera, wojtka drewniaka czy wizerunek patrioty w polsce.

w trzecim obszarze szczególną uwagę poświęcono kwestiom różnych kontekstów komunikacji i dyskursów. znalazły się więc tu badania z zakresu lingwistyki i nauk o komunikacji w zakresie różnych przestrzeni (miejskich, medialnych i projektowych). artykuły zawierają analizy dotyczące dyskursu ideologicznego, mowy nienawiści, zastosowań i podejść do sporządzania tekstów użytkowych, napisów i szyldów napotkanych w mieście czy komentarzy internetowych. poza tekstem karoliny lachowskiej i marcina pielużka o przydatności metod korpusowych w badaniach oraz realizacji tychże postulatów w analizach wojciecha jastrzębskiego nad komentarzami internetowymi, znalazły się tu także: imperatyw funkcjonalności tekstu zaproponowany przez katarzynę płoszaj, przegląd nazw antykwariatów, dokonany przez mariannę różalską czy analiza semantyczna napisów w przestrzeni klatek schodowych autorstwa przedstawicielek koła naukowego touchpoint- hanny bugajewskiej, aleksandry gil, marty kalisiak i ewy morawskiej.

ostatnia część poświęcona została wybranym aspektom praktyki projektowej w obszarze projektowania komunikacji w oparciu o koncepcję human centered design. autorzy- mariusz wszołek i kamil olender podjęli tematy zastosowania information design w prawie oraz systemach orientacyjnych.

jak zawsze w przypadku kolejnych publikacji z serii „projektowanie komunikacji” cenimy szeroki zakres tematyczny jak i wielość podejść badawczych oraz metodologicznych. mamy nadzieję, że tom, który oddajemy w państwa ręce, będzie stanowić ciekawą lekturę i zainspiruje państwa do refleksji nad różnymi zagadnieniami komunikacji. wszak właśnie o ciekawość chodzi.

informacje wydawnicze
  • redakcja: michał grech, karolina lachowska, kamil olender, annette siemes
  • recenzja: prof. dr hab. tomasz stępień
  • wydawnictwo: libron
  • liczba stron: 450
  • isbn: 978-83-66269-41-5
  • ebook: tutaj

 

Aktualności
wernisaż wystawa communication design
kto: communication design
gdzie: instytut dziennikarstwa i komunikacji społecznej