Aktualności
manual 2 – communication design: antologia

szanowni państwo. uprzejmie informujemy, że nakładem krakowskiego wydawnictwa libron ukazała się druga część nowej grupy podręczników z zakresu projektowania komunikacji – manual communication design: antologia. tym razem przedmiotem publikacji, którą zredagowali: mariusz wszołek i marcin pielużek, są kanoniczne teksty z zakresu komunikacji społecznej, komunikacji wizerunkowej i communication design. książka składa się z trzech części: teoretycznej, metodologicznej i projektowo-badawczej. tradycyjnie publikacja jest dostępna w tzw. wolnym dostępie na stronie instytutu dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz na stronie wydawnictwa librono manualu

„mamy najlepszych studentów na świecie” – wypowiadanie tego zdania jest zawsze wielką przyjemnością dla każdego wykładowcy. w naszej pracy dydaktycznej zdarza nam się to bardzo często. na co dzień mamy bowiem do czynienia z ludźmi ciekawymi świata, poszukującymi odpowiedzi na nurtujące ich, i nas przy okazji również, pytania dotyczące otaczającej rzeczywistości. pytają, badają i wygłaszają inspirujące prezentacje w trakcie konferencji naukowych. i co więcej, wciąż dużo czytają, szukają nowych materiałów i inspiracji.

niniejszy manual ii powstał właśnie z myślą o nich, ale rzecz jasna nie tylko. często bowiem w trakcie zajęć otrzymywaliśmy pytania, jak kwestie teoretyczne, które prezentujemy w trakcie wykładów, przełożyć na konkretne badania? w jaki sposób ten sam problem można badać z wykorzystaniem różnych metod badawczych? czym są w ogóle badania komunikacji? jak konstruować narzędzia badawcze? jak w sposób odpowiedni należy planować badania komunikacji? postanowiliśmy więc zebrać w niniejszym tomie prace, które dotychczas publikowane były w różnorodnych opracowaniach zbiorowych, monografiach, czasopismach naukowych tworząc w ten sposób swoisty przewodnik po konstruktywistycznej teorii komunikacji społecznej i sposobach badania owej komunikacji. z całą pewnością nie jest to typowy podręcznik, którego rolą jest wskazywanie konkretnych rozwiązań. traktujemy go, podobnie jak nasze spotkania ze studentami, jako propozycje, które, mamy nadzieję, będą twórczo rozwijane przez czytelników.

manual podzielony jest na trzy powiązane ze sobą części. na pierwszą – teorie – składają się teksty, których podstawową rolą jest wprowadzenie i wyjaśnienie kluczowych pojęć wykorzystywanych w naszych pracach badawczych oraz zasygnalizowanie najważniejszych założeń teoretycznych, co czynią w swoich tekstach miedzy innymi michael fleischer zarys ogólnej teorii komunikacji i typologia komunikacji i annette siemies normalność i procedury normalizacyjne jako kategorie obserwacji dla badań komunikacji. przybliżyć chcemy również bliską nam teorię systemów – tekst doroty płuchowskiej koncepcja społeczeństwa światowego w ujęciu socjologicznej teorii systemów, ale również pokazać, jak owe koncepcje użyteczne są w kontekście takich problemów i jak doradztwo (dorota płuchowska), funkcjonowanie świata reklamy i przedsiębiorstw, corporate identity (mariusz wszołek i martyna gliniecka), czy też problematyki stylów życia (jankomunikant).

w drugiej części  - metodologie – zebrane zostały teksty, które pokazują na czym polega empiryczność w kontekście badań komunikacji – tekst michaela fleischera jak empiryczna może być nauka o komunikacji?, jak również na czym polega badanie komunikacji oraz jak planować badania poświęcone komunikacji. wśród nas są badacze, którzy w swojej codziennej pracy wykorzystują różnorodne metody i techniki badań, dzięki czemu na pewne problemy możemy spojrzeć z różnorodnych perspektyw. komunikację badać można bowiem z wykorzystaniem zarówno ustrukturyzowanych badań ankietowych – michał grech badanie wizerunku – metody ankietowe. metodologia badań, jak i eksperymentów – annette siemies jak badać komunikację – dlaczego potrzebujemy podejścia jakościowego i na czym ono polega? kontekst teoretyczny dla badań z zakresu projektowania komunikacji, wykorzystywać w tym celu metody jakościowe, jak i ilościowe (lub łączone) – marcin pielużek język, wartości, ideologia.

w końcu w trzeciej części – projekty – prezentujemy konkretne przykłady badań bazujących na konstruktywistycznej teorii komunikacji oraz wykorzystujących proponowane przez nas metodologie. jak pokazują zawarte w tej części teksty, sprawdzają się one w badaniu bardzo różnych, często mocno odległych od siebie zagadnień i problemów. od badań koncentrujących się na współczesnej technologii i produktach (annette siemes, martyna gliniecka, mariusz wszołek, krzysztof moszczyński i paweł mackiewicz), poprzez problematykę stereotypizacji (karolina lachowska), po odkrywanie mechanizmów i funkcji komunikacyjnych treści generowanych w różnorodnych dyskursach (sub)kulturowych (karolina lachowska i marcin pielużek).

niezależnie od tego, jak dalekie tematycznie są sobie artykuły zawarte w tej publikacji, nietrudno odnaleźć wspólny mianownik, jakim jest konstruktywistyczny paradygmat komunikacji społecznej. na niniejszą publikację składają się teksty części naszego zespołu, który nieoficjalnie określany jest jako wrocławska szkoła komunikacji i designu. znakomita część naszego zespołu skupiona jest wokół działalności naukowej i dydaktycznej zakładu communication design, działającego przy instytucie dziennikarstwa i komunikacji społecznej uniwersytetu wrocławskiego.

działalność naukowo-dydaktyczną, zorientowaną na problematykę komunikacji społecznej i designu zaproponował w 2007 roku prof. michael fleischer, uruchamiając wespół w zespół ze swoimi współpracownikami pierwszą w polsce specjalność z obszaru projektowania komunikacji i wizerunku instytucji - corporate identity i public relations. w 2008 roku decyzją rady wydziału filologicznego powstał zakład projektowania komunikacji (communication design). w ramach pracy naukowej i dydaktycznej zakładu duży nacisk kładziemy na badanie uwarunkowań, historii i aktualnego zastosowania designu komunikacji, które jest rozumiane przez nas jako podejście do procesu projektowego, sytuujące w centrum zainteresowania komunikację społeczną, rozumianą jako proces organizujący i stabilizujący życie społeczne — to zaś rozumiane jest jako samoorganizujący się system komunikacyjnych powiązań.

nasze publikacje można określić jako różnorodne lub interdyscyplinarne, gdyż poruszane w nich problemy i zagadnienia dotyczą wielu aspektów z obszaru nauk społecznych, humanistycznych i wzorniczych. wiodące obszary naszych zainteresowań badawczych i projektowych to: badanie komunikacji, teoria komunikacji, projektowanie komunikacji, badania wizerunku, procesy normalizacyjne, teoria systemów, paradygmat empiryczny, konstruktywizm, teoria dyskursu, lingwistyka kognitywna, corporate identity, design, reklama, analiza zawartości, dyskurs wizualny, sieci społeczne, kapitalizm, transformation design.

w ciągu ostatnich 10 lat wspólnie z wydawnictwem libron z krakowa i wydawnictwem primum verbum z łodzi opublikowaliśmy ponad 40 monografii i prac zbiorowych - większość z tych prac jest dostępnych w tzw. wolnym dostępie na stronie pk.uni.wroc.pl oraz na stronie instytutu dziennikarstwa i komunikacji społecznej. w ramach serii wydawniczej communication design każdego roku wydajemy publikacje pokonferencyjne: “badanie komunikacji” i “projektowanie komunikacji” (wcześniej: “badanie i projektowanie komunikacji” oraz “teorie komunikacji i mediów”). również ta publikacja jest częścią serii wydawniczej. pierwsza część manuala dotyczyła zagadnień związanych z reklamą i pracą kreatywną. tym razem postanowiliśmy zebrać teksty, które uznajemy za węzłowe dla poznania specyfiki naszej pracy naukowej, dydaktycznej i projektowej. nierzadko ciekawe teksty były i są rozrzucone po różnych monografiach i pracach zbiorowych. nierzadko również mamy problem z przedstawieniem się na podstawie jasnego profilu dokonań - ten profil nie jest jasny i prawdopodobnie nigdy nie będzie, bo rzeczywistość społeczna jest zbyt ciekawa, żeby zajmować się ciągle jednym i tym samym. uznaliśmy więc, że przyszedł czas, żeby zebrać, poprawić i przeredagować najważniejsze dla nas teksty i wydać w formie podręcznika “manual”. dla nas samych, dla koleżanek i kolegów po fachu, dla studentek i studentów.

zespół pracowników i współpracowników zakładu projektowania komunikacji stanowią: prof. michael fleischer, dr annette siemes, dr michał grech, dr karolina lachowska, dr mariusz wszołek, dr dorota płuchowska, dr marcin pielużek, dr krzysztof moszczyński, dr michał jakubowicz, mgr martyna gliniecka, mgr kamil olender, mgr agata blat, mgr katarzyna sowa, mgr małgorzata ciesielska.

 

informacje wydawnicze
  • redakcja: mariusz wszołek, marcin pielużek
  • autorzy: michael fleischer, mariusz wszołek, annette siemes, michał grech, martyna gliniecka, dorota płuchowska, krzysztof moszczyński
  • recenzja: prof. dr hab. grażyna habrajska
  • wydawnictwo: libron
  • liczba stron: 688
  • isbn: 978-83-65705-77-8
  • księgarnia: libron
  • e-book: do pobrania (pdf)
Aktualności
wernisaż wystawa communication design
kto: communication design
gdzie: instytut dziennikarstwa i komunikacji społecznej