Aktualności
przegląd hamlet – koniec dramatu!

chamlet. akt 1 – dramat, akt 2 – dramat, akt 3 – dramat, akt 4 – dramat, akt 5 – dramat. 

Tak było. Przez 5 lat chamlet jako festiwal najgorszej reklamy ukazywał dramatyczne przykłady reklam, funkcjonujące w polskiej przestrzeni publicznej. Żenujące wizualizacje zadziwiały swą absurdalnością, wywołując salwy śmiechu i można by śmiać się tak w nieskończoność, gdyby nie to, że pewne rzeczy nie są już nawet śmieszne. chcąc uczynić krytykę konstruktywną zmieniamy formułę, pokazując strategiczne rozwiązania, które są proste w użyciu, funkcjonalne, rozwojowe, zrównoważone, prospołeczne i proekologiczne. hamlet idea

Festiwal w nowym wydaniu przede wszystkim skupia się na omawianiu zjawisk, problemów i ich kreatywnych rozwiązań. Przegląd ma polegać na prezentacji i analizie konceptów szeroko rozumianych przestrzeni projektowania komunikacji, w ramach których reklama jest tylko jedną z możliwości komunikowania kogoś lub czegoś. Festiwalowi towarzyszyć będą warsztaty projektowe, dla podkreślenia tego, że 'projektantem' może stać się każdy, a communication design to nie tylko dziedzina naukowa, ale również część życia społecznego.

Przeglądu dokonamy w nowych kategoriach, które prezentujemy Państwu poniżej:

 • Miasto
  Kategoria miasto odnosi się do wszelkiej działalności miejskiej zarówno w wymiarze społecznym (aktywności mieszkańców, inicjatywy oddolne, akcje protestacyjne, działania na rzecz...), jak również w wymiarze administracyjnym (działania lokalnych polityków, administracji miejskiej, uchwały i decyzje władz). Interesują nas: działania, wydarzenia, postawy, stanowiące w rezultacie o mieście i jego charakterze oraz roli dla mieszkańców i regionu. Miasto zaś rozumiemy jako urbanistyczne i komunikacyjne opakowanie systemu społecznego, mające na celu rozwijanie i upowszechnianie postaw prospołecznych, protolerancyjnych, proobywatelskich.
 • Reklama
  Reklama kojarzona jest głównie z zaśmiecaniem przestrzeni publicznej. Z czym się zgadzamy, co potwierdza historia hamleta pisanego przez 'ch'. W otaczającej nas reklamie chcemy tym razem znaleźć i wyróżnić te rozwiązania, przy których projektanci myśleli nie tylko o formie ale przede wszystkim o treści. Dotychczas wyróżnialiśmy reklamę najgorszą, bezrefleksyjną. Teraz szukamy reklam poruszających ważne kwestie społeczne, niezależnie od tego, czy są to reklamy społeczne czy komercyjne. Wyróżniane przez nas reklamy to reklama, która każe o sobie komunikować nie ze względu na format czy technologię, ale przede wszystkim ze względu na treść. Szukamy więc przykładów dobrych kampanii reklamowych niezależnie od ich funkcji czy nośnika.
 • Design
  Rolą designu jest przede wszystkim rozwiązywanie problemów współczesnego świata i dostarczanie rozwiązań prostych w użyciu. Nie chodzi o ładne produkty, czy usługi, ale o projektowanie komunikacji, które pomagają człowiekowi w codziennym życiu. Chodzi o projekty - często nie rzucające się w oczy - pozwalające na sprawne funkcjonowanie w skomplikowanym świecie kodów, marek i znaków. Szukamy więc projektów, które nie tylko 'wyglądają', ale przede wszystkim działają i rozwiązują konkretne problemy.
 • Media
  Rolą mediów jest konstruowanie rzeczywistości, bo przecież media nie mówią nam co mamy myśleć, ale o czym mamy myśleć. Ta istotna funkcja społeczna również będzie przedmiotem naszej analizy. Nie interesuje nas, czy istnieją słuszne lub niesłuszne media. Interesuje nas, czy rzeczywistość jest opisywana w różny sposób, czy media widzą coś, czego my nie widzimy, czy potrafią coś odkryć itd. Szukamy więc ciekawych przedstawicieli mediów, którzy potrafią opowiadać o otaczającym nas świecie z pozycji kogoś, kto widzi więcej lub przynajmniej potrafi inaczej patrzeć. Szukamy marek medialnych, które koncentrują się na analizie problemów współczesnego świata i nie zapominają o zapomnianych. Wreszcie szukamy nowych sposobów opisu rzeczywistości niezależnie od nośnika.
 • Zjawisko
  W tej kategorii szukamy tego, co nie posiada paszportu. co trudno jest odnieść do zastanej przestrzeni komunikacji. Szukamy osobliwości współczesnego świata, stanowiące o tym, że świat jest ciekawy, warty zainteresowania i zaskakujący. W tej kategorii wyróżnić chcemy przestrzenie komunikacji, które - z różnych powodów - nie są (jeszcze) przedmiotem publicznego dyskursu.
 • Kurioza
  Oczywiście nie odcinamy się całkowicie od historii hamleta pisanego przez 'ch'. Pokazując to, co działa, chcemy również pokazać, że nadal istnieją obszary życia społecznego, które wymagają pomocy. Pokażemy więc przestrzenie społeczne, komunikacyjne i projektowe, które nie obędą się bez remanentu i przeprojektowania.

 

hamlet. akt 6

osoby: 

logistyka:

 • rzecz odbędzie się 4.12.2015 r. o godz. 18:00 w sali im. unii europejskiej na wydziale prawa, administracji i ekonomii uniwersytetu wrocławskiego. 
 • warsztaty: link
 • oficjalna strona przeglądu na facebooku: link
 • historia hamleta: link
 • dołącz do wydarzenia na facebooku: link
Aktualności
wernisaż wystawa communication design
kto: communication design
gdzie: instytut dziennikarstwa i komunikacji społecznej