Aktualności
diversity&work&training: interkulturowa kompetencja dla kulturowej różnorodności

zainteresowanych rozwojem osobistym i pracą w grupie interkulturowej zapraszamy do udziału w 7. interkulturowym warsztacie w oerlinghausen. tym razem towarzyszy nam tytuł diversity&work&training i cel kompetencyjnego przygotowania do zarządzania kulturową różnorodnością w grupach i organizacjach.

7. warsztat interkulturowy
oerlinghausen 11.-17. 09.17
DIVERSITY&WORK&TRAINING 
interkulturowa kompetencja dla kulturowej różnorodoności

celem warsztatu jest wspieranie rozwoju kompetencji interkulturowych i przygotowanie do efektywnego działania w warunkach różnorodności kulturowej. w otwartej formule warsztatu nie chodzi o uczenie się sztywnych zestawów reguł „to do”, ale o ćwiczenie elastycznego i kreatywnego zachowywania się w kompleksowych sytuacjach interkulturowych, a więc o wspieranie rozwoju kompetencji interkulturowej uczestników. ku temu zaś nie ma lepszej możliwości jak tydzień kreatywnej pracy projektowej pod jednym dachem w interkulturowym i interdyscyplinarnym zespole.

pracujemy interaktywnie. koncentrujemy się na dynamice grupy i działaniu, jako że interkulturowe uczenie się wymaga zaangażowania emocjonalnego i kognitywnego uczestników oraz refleksyjnego doświadczania własnego zachowania. stosujemy zróżnicowane metody, jak praca projektowa i zespołowa, symulacje i gry, moderowana dyskusja, analiza przypadku, wystąpienia ekspertów i zwięzły teoretyczny input.

 

 cele i korzyści
  • warsztat uwrażliwia na interkulturową komunikację (zespołową) w pracy projektowej
  • daje możliwość sprawdzenia własnych mocnych stron w zakresie kompetencji interkulturowych i zbierania doświadczeń
  • poznania metod i narzędzi zarządzania interkulturowym zespołem i projektem
  • rozwijania kompetencji interkulturowej i komunikacyjnej w praktyce
  • wymiany doświadczeń i tworzenia sieci kontaktów
  • spędzenia miło czasu w sercu teutoburskiego lasu
  • pozyskanie certyfikatu odbytego szkolenia kompetencji interkulturowej w zakresie zarządzania zespołem interkulturowym certyfikowanej placówki kształcenia     pozaszkolnego
zapisy i warunki

warsztat skierowany jest do osób poniżej 26 roku życia z polski i niemiec z różnych kierunków szkół i studiów, zainteresowanych różnorodnością, gotowych do wyzwań i pracy w zespole interkulturowym.

koszt programu i pobytu wynosi 40 euro plus koszt podróż ok. 400 zł. częściowy (ok. 140 zł) zwrot kosztów podróży po zakończeniu programu. warsztat jest dofinasowany przez pnwm i rotary klub luebbecke.

miejsce warsztatu:villa welschen (www.villawelschen.de

aplikacja do 01.09.17. za pomocą linku: https://goo.gl/jxkatx

decyduje kolejność zgłoszeń.

osoba kontaktowa: dorota pluchowska (dorotapluchowska@gmail.com)

program: program warsztatów