Aktualności
6. Warsztat interkulturowy. Diversity & Cultural Competence: ProjektTeamWork

Celem warsztatu jest wspieranie rozwoju kompetencji interkulturowych i przygotowanie do efektywnego działania w warunkach różnorodności kulturowej. W otwartej formule warsztatu nie chodzi o uczenie się sztywnych zestawów reguł „to do”, ale o ćwiczenie elastycznego i kreatywnego zachowywania się w kompleksowych sytuacjach interkulturowych, a więc o wspieranie rozwoju kompetencji interkulturowej uczestników. Ku temu zaś nie ma lepszej możliwości jak tydzień kreatywnej pracy projektowej pod jednym dachem w interkulturowym i interdyscyplinarnym zespole.

Pracujemy interaktywnie. Koncentrujemy się na dynamice grupy i działaniu, jako że interkulturowe uczenie się wymaga zaangażowania emocjonalnego i kognitywnego uczestników oraz refleksyjnego doświadczania własnego zachowania. Stosujemy zróżnicowane metody, jak praca projektowa i zespołowa, symulacje i gry, moderowana dyskusja, analiza przypadku, wystąpienia ekspertów i zwięzły teoretyczny input.

Warsztat skierowany jest do osób poniżej 26 roku życia z Polski i Niemiec z różnych kierunków szkół i studiów, zainteresowanych różnorodnością, gotowych do wyzwań i pracy w zespole interkulturowym.

Organizatorzy:
Institut für Migrations- u. Aussiedlerfragen (HVHS St.Hedwigs- Haus e.V.)
Hermannstr. 86, 33813 Oerlinghausen st-hedwigshaus.de * Tel.: 05202/9165-0 * Fax: 05202/6654
Rotary Klub Lübbecke w kooperacji z Klubem Rotary Kraków Wanda i innym udziałem międzynarodowymcele i korzyści
  • warsztat uwrażliwia na interkulturową komunikację (zespołową) w pracy projektowej
  • daje możliwość sprawdzenia własnych mocnych stron w zakresie kompetencji interkulturowych i zbierania doświadczeń
  • poznania metod i narzędzi zarządzania interkulturowym zespołem i projektem
  • rozwijania kompetencji interkulturowej i komunikacyjnej w praktyce
  • wymiany doświadczeń i tworzenia sieci kontaktów
  • spędzenia miło czasu w sercu Teutoburskiego Lasu
  • pozyskanie certyfikatu odbytego szkolenia kompetencji interkulturowej w zakresie zarządzania zespołem interkulturowym certyfikowanej placówki kształcenia pozaszkolnego
uczestnictwo

Miejsce warsztatu:Villa Welschen (www.villawelschen.de)

Aplikacja do 05.09.16. za pomocą linku: http://goo.gl/forms/0iqyKLLVEPOzobdh1

Osoba kontaktowa: Dorota Pluchowska (dorotapluchowska@gmail.com)

Koszt programu i pobytu wynosi 40 Euro plus koszt podróż ok. 400 zł. Częściowy (do 60%) zwrot kosztów podróży po zakończeniu programu. Warsztat jest dofinasowany przez PNWM i Rotary International